Nghiên cứu môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Tóm tắt Nghiên cứu môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Malaysia và gợi ý chính sách cho Việt Nam: ...hưởng của nền kinh tế đến một công ty có thể làm thay đổi khả năng tạo giá trị và thu nhập của nó. Các yếu tố trong môi trường kinh tế: Tổng thu nhập quốc dân: GDP Thu nhập cá nhân, phân phối thu nhập. Tình hình đầu tư. Thất nghiệp. Chỉ số giá, lạm phát. Cơ cấu nền kinh tế 1.2.2.2....ụ thuộc nặng nề về thương mại bên ngoài. Kinh tế của đất nước gắn chặt với việc thực hiện xuất khẩu tại các thị trường quốc tế. 2.1.2.2. Giai đoạn 1998-2000 Nền kinh tế Malaysia hồi phục mạnh mẽ năm 2000 sau sự suy giảm trong năm 1998 và đầu năm 1999 do cuộc khủng hoảng tài chính. Phản ánh n...và sử dụng FDI ở Malaysia 2.2.1. Quy mô thu hút và sử dụng FDI của Malaysia giai đoạn 1998 - 2011 2.2.1.1. Giai đoạn 1998 -2005. Dòng FDI vào Malaysia cũng bị ảnh hưởng rất lớn, giảm tới 85% năm 2001, nhưng ngay năm 2002 đã bắt đầu phục hồi. Điều đó cho thấy, trong bối cảnh dòng FDI thế giới...

pdf23 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 624 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdf00050002113.pdf
Ebook liên quan