Nhận dạng hình thế thời tiết

Tóm tắt Nhận dạng hình thế thời tiết: ... được hình thế thời tiết, dự báo viên sẽ áp dụng các phương pháp dự báo để dự báo thời tiết. Quy trình thu thập số liệu và dự báo thời tiết như trên có thể được chia thành ba giai đoạn: Giai đoạn thu thập, trao đổi và lưu trữ số liệu; giai đoạn nhận dạng hình thế thời tiết và giai đoạn dự bá...các yếu tố khí tượng rất nhằng nhịt mà người ta không thể tìm ra được nghiệm tổng quát của hệ phương trình. Mô hình dự báo số trị được chạy với khối lượng dữ liệu tính toán rất lớn và kết quả đầu ra của mô hình phụ thuộc nhiều vào độ chính xác và đầy đủ của số liệu đầu vào. Thực tế ở Việt Nam ...hận dạng được hình thế thời tiết. Trong quá trình nghiên cứu khoa học về thời tiết và dự báo thời tiết, tôi mong muốn xây dựng một công cụ nhận dạng hình thế thời tiết để hỗ trợ giảng dạy môn dự báo khí tượng tại nơi tôi đang làm việc, đó là Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Vì ...

pdf5 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 671 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_01397.pdf
Ebook liên quan