Phân tích tài chính công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA

Tóm tắt Phân tích tài chính công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA: ...ỷ số này như sau: Giá trị khoản phải thu bình quân Kỳ thu tiền bình quân = × 360 Doanh thu thuần 5 Trong phân tích tài chính, tỷ số này được sử dụng để đánh giá khả năng thu hồi trong thanh toán của doanh nghiệp. Các khoản phải thu lớn hay nhỏ phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Thời gian cá... 13 Sơ đồ 2.1: Mô hình bộ máy quản lý của công ty Tổng Giám đốc khu vực Châu Á Giám đốc kinh doanh khu vực (Bắc, Trung, Nam) Phó giám đốc kinh doanh khu vực (Bắc, Trung, Nam) Trưởng văn phòng đại diện từng chi nhánh Phòng truyền thông Phòng Marketing Phòng quản lý rủi ro ... (%) Các khoản phải thu 153,875,174 152,255,056 (1,620,118) (0.0105) 19 Các khoản phải thu ngắn hạn 153,875,174 152,255,056 (1,620,118) (0.0105) Phải thu khách hàng 97,060,340.9 6 94,800,691 (2,259,649.9 6) (0.0232) Các khoản phải thu khác 46,897,428 46,655,446 (241,982) (0.005...

pdf21 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 29/05/2015 | Lượt xem: 753 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdf00050000375.pdf
Ebook liên quan