Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không Việt Nam

Tóm tắt Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu hàng không Việt Nam: ... chi phí - khối lượng - lợi nhuận, làm cơ sở để đánh giá điểm hòa vốn trong kinh doanh và phân tích các báo cáo nội bộ. 1.1.6. Các tài liệu phục vụ cho việc phân tích tài chính tại doanh nghiệp. Để tiến hành phân tích tài chính, cần sử dụng nhiều tài liệu khác nhau, trong đó chủ yếu là các b...n và có ý nghĩa đó, Công ty xuất nhập khẩu Hàng không trở thành một đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam, hạch toán độc lập, hoạt động theo theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 100162 do Sở kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 27/9/1994. Đến những năm 2002 - 2003, t...sao để nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình hơn nữa. CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 3.1. Định hƣớng phát triển sản xuất kinh doanh. 3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính tại Công ty cổ ph...

pdf22 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1158 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002145.pdf
Ebook liên quan