Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Tóm tắt Pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất động sản của ngân hàng thương mại ở Việt Nam: ... và bảo đảm quyền và lơị ích hơp̣ pháp của các bên . Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay là bất đôṇg sản của các ngân hàng thương maị đươc̣ thưc̣ hiê ̣ n trên cơ sở hơp̣ đồng , theo đó nguyên tắc xử lý tài sản có vai trò hết sức quan troṇg , nó ảnh hưởng rất lớn ...TTH ngày 03/02/2000. Ngày 30/6/2000, Ngân hàng Nhà nước Viêṭ Nam đa ̃ 9 ký Công văn số 580/CV-NHNN chấp nhâṇ cho Ngân hàng Công thương Viêṭ Nam đươc̣ thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản . Đến tháng 9/2000 Công ty Quản lý nơ ̣và Khai tác tài sản của Ngân hàng ...ới viêc̣ xây dưṇg quy trình là : cần bổ sung quy điṇh về tổ chức đươc̣ bán đấu giá tài sản bằng viêc̣ mở rôṇg các đối tươṇg đươc̣ tổ chức bán đấu giá theo môṭ trình tư ̣ , thủ tục thống nhất; pháp luật phải tạo ra cơ chế giám sát viêc̣ bán tài sản của ngân hàng...

pdf18 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 29/05/2015 | Lượt xem: 699 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000682.pdf
Ebook liên quan