Phát triển các sản phẩm Thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC)

Tóm tắt Phát triển các sản phẩm Thông tin tín dụng tại Trung tâm Thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC): ...u hết các ngân hàng đều tự giác mua thông tin vì lợi ích trước hết của chính mình. Thị trường TTTD ngân hàng có một số đặc điểm sau: - Thị trường TTTD ngân hàng mang tính thương mại điện tử, chịu ảnh hưởng của mạng truyền thông, internet: - Thị trường TTTD ngân hàng không giới hạn trong mộ...n (R23) - Cung cấp thông tin pháp lý(định danh khách hàng), danh sách TCTD đang quan hệ, chi tiết tài sản đảm bảo tại từng ngân hàng (Tài sản đảm bảo loại gì, giá trị thị trường...) 2.2.2.2. Sản phẩm phòng Cấp tin ngoài nƣớc 1. Business Information Report (S73)(Báo cáo thông tin doanh nghiệ...n hệ thống TTTD. Hiện tại nền tảng công nghệ tin học của VN, hệ thống ngân hàng nói chung và của CIC nói riêng đã khá phát triển. Các TCTD, kể cả các chi nhánh đều đã được trang bị máy tính phục vụ cho việc hạch toán và xử lý nghiệp vụ tín dụng, vì vậy thông tin cơ bản đã được lưu trữ trong má...

pdf34 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1089 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdf00050002147.pdf
Ebook liên quan