Phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Tóm tắt Phát triển hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: ... mục đích chính không phải là hưởng lãi mà là nhằm sử dụng các tiện ích do ngân hàng cung cấp như cất giữ, thanh toán hộ, chi trả hộ, thu hộ. * Tiền gửi có kỳ hạn: loại tiền gửi này của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân gửi vào NHTM với mục đích để hưởng lãi. * Tiền gửi tiết kiệm:...h Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Seabank được thành lập năm 1994 và là một trong những ngân hàng thương mại ra đời sớm nhất tại Việt Nam. SeABank luôn không ngừng nỗ lực hoàn thiện để phát triển cùng nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hội nhập với mong muốn trở thành m... - xã hội và sự thay đổi của môi trường kinh tế vĩ mô. CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 3.1. Định hƣớng phát triển huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á trong thời gian tới - Nghiêm túc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chí...

pdf13 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1087 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002127.pdf
Ebook liên quan