Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Tóm tắt Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam: ... tích thanh khoản tĩnh, quản trị rủi ro thanh khoản bằng cách phân tích các chỉ số rút ra từ bảng tổng kết tài sản và cơ sở dữ liệu hiện tại, từ đó đưa ra giới hạn cho các chỉ số đảm bảo thanh khoản. - Một số chỉ tiêu quản trị rủi ro thanh khoản thông dụng: a. Chỉ số trạng thái tiền mặt b....trình phân tích quy mô, cơ cấu nguồn vốn và tài sản, Maritime Bank mới chỉ dừng lại ở việc tính toán các chỉ tiêu nhằm kiểm soát và đưa các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép của NHNN mà chưa sử dụng phân tích chúng thật sâu để giải quyết các vấn đề thanh khoản. Uy tín trong hoạt động than...rị rủi ro thanh khoản - Cải thiện hệ thống báo cáo để Ban lãnh đạo cập nhật một cách chi tiết thông tin về tình trạng vốn tại ngân hàng, đặc biệt về mặt thời gian của các nguồn cung cầu thanh khoản thông qua việc sử dụng mô hình quản lý thang kỳ hạn của các dòng tiền vào, dòng tiền ra. - Hoà...

pdf15 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 637 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002112.pdf
Ebook liên quan