Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ

Tóm tắt Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Láng Hạ: ...Đ-NHNN ngày 19/04/2005 của Thống đốc NHNN…Tuy nhiên, việc triển khai các văn bản này vào hoạt động ngân hàng lại chậm chạp còn gặp nhiều vướng mắc bất cập như một số văn bản về cưỡng chế thu hồi nợ. Bên cạnh những cố gắng nỗ lực thì hoạt động của thanh tra ngân hàng và đảm bảo an toàn hệ thố...êm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong tín dụng. Khi phân tích tài chính các doanh nghiệp, ngân hàng rất coi trọng vòng chu chuyển dòng tiền và vòng thu hồi vốn đầu tư. Ngoài ra phải kết hợp giữa phân tích tài chính với tìm hiểu nguyên nhân từ phía khách hàng. Tài sản thế chấp chỉ là nguồ...h hàng này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng tại chi nhánh. Về định giá tiền vay: hiện tại hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam và chi nhánh Láng Hạ chưa thực hiện định giá tiền vay theo nguyên tắc thương mại và thị trường. Chất lượng của công tác thu thập thông tin phòng ngừa rủi ro chư...

pdf20 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 676 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002092.pdf
Ebook liên quan