Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank

Tóm tắt Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank: ...tín dụng, chúng ta có một số cách phân loại rủi ro tín dụng khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu.  Phân loại rủi ro tín dụng theo khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng: Gồm có rủi ro có thể kiểm soát được và rủi ro tín dụng không thể kiểm soát được  Phân loại rủi ro tín dụng theo chủ t...ận trước thuế và lãi / tổng tài sản X4 = Hệ số giá trị thị trường của tổng vốn sở hữu / giá trị hạch toán của tổng nợ X5 = Hệ số doanh thu / tổng tài sản Trị số Z càng cao, người vay có xác suất vỡ nợ càng thấp. Vậy khi trị số Z thấp hoặc là một số âm sẽ là căn cứ xếp khách hàng vào nhóm c... việc xem xét cho vay. - Phòng ngừa, phát hiện và hạn chế rủi ro tín dụng Kiểm tra và phát hiện các dấu hiệu rủi ro là công việc không chỉ của các cán bộ tham gia vào quy trình cấp tín dụng mà còn được quán triệt đến từng cán bộ của NH TMCP Đông Nam Á. NH TMCP Đông Nam Á có chủ trương...

pdf15 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 547 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002122.pdf
Ebook liên quan