Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Uông Bí

Tóm tắt Rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Uông Bí: ...ro tín dụng 1.2.3.1. Phương pháp nhận biết rủi ro tín dụng - Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ với ngân hàng - Nhóm dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý và tổ chức khách hàng - Nhóm dấu hiệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Nhóm dấu hiệu thuộc về xử lý thông ... (Profitability ratios) Tuỳ theo từng loại hình tín dụng mà ngân hàng tập trung sự quan tâm đến các chỉ tiêu khác nhau: thời hạn vay ngắn thì quan tâm nhiều đến các chỉ số lưu động, chỉ số về nợ còn nếu thời gian dài thì các chỉ tiêu về khả năng sinh lời, khả năng trả nợ cần quan tâm. 2.2.1.....3.2.2. Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, công tác đánh giá, đo lường rủi ro chưa cụ thể Thứ hai, xây dựng chính sách tín dụng chưa phù hợp Thứ ba, năng lực trong công tác thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động tín dụng còn yếu kém Thứ tư, chất lượng thẩm định còn nhiều hạn chế Thứ năm...

pdf16 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1094 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdf00050002141.pdf
Ebook liên quan