Tín dụng ngân hàng thương mại cho thị trường bất động sản ở Việt Nam

Tóm tắt Tín dụng ngân hàng thương mại cho thị trường bất động sản ở Việt Nam: ...o vay đầu tư xây dựng khu tập luyện thể thao hay chơi thể thao, nơi vui chơi giải trí - Cho vay đầu tư xây dựng chung cư cao tầng, căn hộ, nhà liền kề, biệt thự... để bán. 1.3.2 Vai trò tín dụng ngân hàng đối với bất động sản và bài học kinh nghiệm từ nƣớc Mỹ. - Vai trò của tín dụng ngân hàn...nay ● Hành lang pháp luật điều chỉnh thị trường bất động sản đã và đang được minh bạch hóa với: - Luật kinh doanh bất động sản ban hàng ngày 29/06/2006 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007; Nghị định Chính Phủ sô 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kin...h trệ và đóng băng thị trường. Cần thiết xây dựng cơ chế và chính sách để thu hút và đa dạng hóa các nguồn lực của xã hội (từ doanh nghiệp, hộ gia đình) để khai thông các nguồn vốn trong dân, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo kênh dẫn từ các nguồn tiền nhàn rỗi như vốn kinh doanh vàng miếng...

pdf22 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 638 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002106.pdf