Tín dụng trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Láng Hạ

Tóm tắt Tín dụng trung và dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Láng Hạ: ...i, chất lượng tín dụng trung dài hạn là yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng vì: - Việc nâng cao chất lượng tín dụng làm tăng khả năng sinh lời từ sản phẩm dịch vụ của ngân hàng - Nâng cao chất lượng tín dụng tạo uy tín cho bản thân ngân hàng. - Nâng cao chất l...uỹ b. Về phát triển dịch vụ khác 2.1.3.4 - Kết quả kinh doanh Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh cùng với việc mở rộng thị phần và nâng cao chất lượng tín dụng, nâng cao năng lực quản lý điều hành, nhiều năm qua Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ đã không ngừng phấn đấu và luôn luôn hoàn ...ín dụng ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng trong điều kiện cạnh tranh mạnh mẽ hiện nay. 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH LÁNG HẠ 2.3.1 Các kết quả đạt đƣợc Khối lượng tín dụng tăng trưởng hợp lý. Quy mô tín dụng trung và dài hạn của Chi nhánh thuộc loại lớn nhất t...

pdf20 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1000 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002135.pdf
Ebook liên quan