Tổ chức & hoạt động kho mở phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Tóm tắt Tổ chức & hoạt động kho mở phục vụ đào tạo theo tín chỉ tại Thư viện trường Đại học Xây dựng Hà Nội: ............... 90 3.4.1. Tăng cường hoạt động tuyên truyền và phổ biến thông tin ........... 90 3.4.2. Tăng cường marketing nguồn lực thông tin trong kho mở ............ 91 KẾT LUẬN .................................................................................................... 93 DANH MỤC...hiện đại hoá công tác phục vụ, đem lại diện mạo, phong thái mới cho TV cũng như phù hợp với hình thức đào tạo theo tín chỉ của trường ĐHXD HN, chính vì những lý do trên, tôi đã quyết định lựa chọn đề tài: “Tổ chức & hoạt động kho mở phục vụ theo tín chỉ tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng H... công tác sách, báo và thông tin thư viện. 6.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể  Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu  Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế và bảng hỏi  Phương pháp phỏng vấn trực tiếp  Phương pháp so sánh  Phương pháp thống kê 7. Ý nghĩa khoa học và ứng dụng...

pdf12 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 1052 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf02050000735.pdf