Triển khai chiến dịch marketing online tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong công ty cổ phần hàng không Jetstar Vietnam

Tóm tắt Triển khai chiến dịch marketing online tại thị trường Việt Nam, ứng dụng trong công ty cổ phần hàng không Jetstar Vietnam: .................................... 12 1.3.2 Target customer .................................................................................. 14 1.3.3 Advertising measurement................................................................... 15 1.4 Online marketing tools ......................................................................................................... 53 2.3.4 Social Media marketing ..................................................................... 58 CHAPTER 3: ONLINE MARKETING CAMPAIGN FOR JETSTAR VIETNAM ...................................................... 4.3 Application for the other airline. ........................................................... 86 CONCLUSION .......................................................................................... 89 REFERENCES ...............................................................................

pdf6 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 31/05/2015 | Lượt xem: 685 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00051000075.pdf
Ebook liên quan