Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 3: Kết cấu chịu lực nhà công nghiệp nhiều tầng - Dương Trọng Bình

Tóm tắt Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 3: Kết cấu chịu lực nhà công nghiệp nhiều tầng - Dương Trọng Bình: ... NHAỉ VAỉ KHOÛANG NOÁI COÄT 1.2. COÄT BTCT: CAÙC BOÄ PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG BTCT: CHI TIEÁT COÄT 1.2. COÄT BTCT: CAÙC BOÄ PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG BTCT: 1.3. DAÀM BTCT: COÙ 4 PHệễNG AÙN BOÁ TRÍ: DAÀM CHÍNH ẹAậT THEO PHệễNG NGANG–DAÀM PHUẽ VUOÂNG GOÙC DAÀM C... 1.3. DAÀM BTCT: CAÙC BOÄ PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG BTCT: 1.4. LIEÂN KEÁT COÄT - DAÀM: CAÙC BOÄ PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG BTCT: 1.4. LIEÂN KEÁT COÄT - DAÀM: CAÙC BOÄ PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG BTCT: 1.5. TAÁM SAỉN: CAÙC BOÄ PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG BTCT: ...PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG THEÙP: 1. MOÙNG VAỉ DAÀM MOÙNG (BTCT) 2. COÄT VAỉ HEÄ GIAẩNG COÄT 3. DAÀM SAỉN 4. TAÁM SAỉN (BT HOAậC THEÙP) 5. DAÀM CAÀU CHAẽY 6. DAÀM (DAỉN) MAÙI CAÙC BOÄ PHAÄN CHềU LệẽC TRONG HEÄ KHUNG THEÙP: HèNH THAỉNH CAÙC KHOÂNG GIAN THAO TAÙC SAÛN XUAÁT H...

ppt28 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 20/02/2024 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Cấu tạo nhà công nghiệp - Bài 3: Kết cấu chịu lực nhà công nghiệp nhiều tầng - Dương Trọng Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn học:  cấu tạo nhà công nghiệp 
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 
KTS. DƯƠNG TRỌNG BÌNH 
BÀI 3: 
KẾT CẤU CHỊU LỰC 
NHÀ CÔNG NGHIỆP NHIỀU TẦNG 
 CÁC DẠNG KHUNG CHỊU LỰC NHÀ CN NHIỀU TẦNG: 
KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP. 
	 - HỆ SÀN CÓ DẦM 
	- HỆ SÀN KHÔNG DẦM 
	- HỆ KHUNG TÒAN KHỐI 
	- HỆ KHUNG LẮP GHÉP 
2. KHUNG THÉP. 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
1. MÓNG VÀ DẦM MÓNG 
2. CỘT VÀ HỆ GIẰNG 
3. DẦM SÀN 
4. TẤM SÀN 
5. DẦM CẦU CHẠY 
6. DẦM MÁI 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
PHÂN LỌAI MÓNG 
THEO CẤU TẠO 
MÓNG ĐƠN 
MÓNG BĂNG 
MÓNG BÈ 
MÓNG CỌC 
THEO BIỆN PHÁP THI CÔNG 
MÓNG TÒAN KHỐI 
MÓNG LẮP GHÉP 
ĐẶC ĐIỂM CHẾ TẠO 
HÒAN TÒAN TƯƠNG TỰ NHƯ NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG 
CHỈ CÓ SỰ KHÁC BIỆT VỀ KÍCH THƯỚC DO TẢI TRỌNG VÀ LƯỚI CỘT 
 1.1. MÓNG – DẦM MÓNG: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
TIẾT DIỆN: HÌNH CHỮ NHẬT 
 (300X300 – 600X1200) 
LƯỚI CỘT: 6X6 – 6X9 – 
 6X12 - 9X12 -  
CHIỀU CAO: ĐƯỢC XÁC ĐỊNH 
THEO CHIỀU CAO TẦNG NHÀ 
VÀ KHỎANG NỐI CỘT 
 1.2. CỘT BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
CHI TIẾT CỘT 
1.2. CỘT BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
1.3. DẦM BTCT: 
CÓ 4 PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ: 
DẦM CHÍNH ĐẶT THEO PHƯƠNG 
NGANG–DẦM PHỤ VUÔNG GÓC 
DẦM CHÍNH. 
DẦM CHÍNH ĐẶT THEO PHƯƠNG 
DỌC–DẦM PHỤ VUÔNG GÓC 
DẦM CHÍNH: GIẢM ĐỘ CỨNG 
DẦM CHÍNH ĐẶT THEO HAI 
PHƯƠNG–KHÔNG CÓ DẦM PHỤ: 
CHỊU TẢI NHỎ. 
DẦM CHÍNH ĐẶT THEO HAI 
PHƯƠNG–CÓ DẦM PHỤ: CHỊU 
TẢI LỚN - ĐỘNG. 
TIẾT DIỆN: 
DẦM CHÍNH:Hdc = (1/10-1/12) Ldc 
 Bdc = (1/3-1/2) Hdc 
DẦM PHỤ: Hdp = (1/12-1/15) Ldp 
 Bdp = (1/3-1/2) Hdp 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
CHI TIẾT DẦM 
1.3. DẦM BTCT: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
1.4. LIÊN KẾT CỘT - DẦM: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
1.4. LIÊN KẾT CỘT - DẦM: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
1.5. TẤM SÀN: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
1.5. LIÊN KẾT DẦM – TẤM SÀN 
: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
1.6. LIÊN KẾT DẦM – TẤM SÀN: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
1.6. LIÊN KẾT DẦM – TẤM SÀN: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
2. SÀN KHÔNG DẦM: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
2. SÀN KHÔNG DẦM: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG BTCT: 
2. SÀN KHÔNG DẦM: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG THÉP: 
1. MÓNG VÀ DẦM MÓNG (BTCT) 
2. CỘT VÀ HỆ GIẰNG CỘT 
3. DẦM SÀN 
4. TẤM SÀN (BT HOẶC THÉP) 
5. DẦM CẦU CHẠY 
6. DẦM (DÀN) MÁI 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG THÉP: 
HÌNH THÀNH CÁC KHÔNG GIAN THAO 
TÁC SẢN XUẤT HOẶC ĐỠ THIẾT BỊ 
TRONG NHÀ SẢN XUẤT 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG THÉP: 
1.1. CỘT THÉP: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG THÉP: 
1.1. CỘT THÉP: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG THÉP: 
1.1. CỘT THÉP: 
CÁC LỌAI TIẾT DIỆN CỘT 
CÁC MỐI NỐI CỘT 
CHÂN ĐẾ CỘT 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG THÉP: 
1.2. LIÊN KẾT CỘT - DẦM THÉP: 
LIÊN KẾT BẰNG BULONG 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG THÉP: 
1.2. LIÊN KẾT CỘT - DẦM THÉP: 
LIÊN KẾT BẰNG ĐƯỜNG HÀN 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG THÉP: 
1.2. LIÊN KẾT CỘT - DẦM THÉP: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG THÉP: 
1.2. LIÊN KẾT CỘT - DẦM THÉP: 
 CÁC BỘ PHẬN CHỊU LỰC TRONG HỆ KHUNG THÉP: 
1.3. LIÊN KẾT DẦM – TẤM SÀN: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_cau_tao_nha_cong_nghiep_bai_3_ket_cau_chiu_luc_nha.ppt
Ebook liên quan