Bài giảng Luật đất đai - Quan hệ pháp luật đất đai

Tóm tắt Bài giảng Luật đất đai - Quan hệ pháp luật đất đai: ...QUAN HỆ PL ĐẤT ĐAILUẬT ĐẤT ĐAITrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM2NỘI DUNG1 - Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai 1.1 - Khái niệm 1.2 - Phân loại2 – Thành phần quan hệ pháp luật đất đai 2.1 - Chủ thể 2.2 - Khách thể 2.3 - Nội dungTrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM31. Khái niệm QHPL đất đai1.1 - Khái niệm1.2 - Phân loạiGiữa cơ quan nhà nước với nhauGiữa cơ quan nhà nước với người sử dụng đất và các chủ thể khác của QHPL đất đaiGiữa những người sử dụng đấtGiữa người sử dụng đất và các chủ thể khác của QHPL đất đai với nhau Trương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM42. Thành phần QHPL đất đai2.1 - Chủ thể - 4 loại chủ thểChủ thể sở hữuChủ thể quản lýChủ thể sử dụng dấtCác chủ thể khác tham gia pháp luật đất đaiTrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM5Chủ thể quản lýCơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chungCơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền riêngCơ quan quản lý chuyên ngành về đất đaiCơ quan quản lý các chuyên ngành có liên quanCác tổ chức hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước về đất đaiTrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM6Chủ thể s

pptx10 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 31/08/2021 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Luật đất đai - Quan hệ pháp luật đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUAN HỆ PL ĐẤT ĐAILUẬT ĐẤT ĐAITrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM2NỘI DUNG1 - Khái niệm quan hệ pháp luật đất đai	1.1 - Khái niệm	1.2 - Phân loại2 – Thành phần quan hệ pháp luật đất đai	2.1 - Chủ thể	2.2 - Khách thể	2.3 - Nội dungTrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM31. Khái niệm QHPL đất đai1.1 - Khái niệm1.2 - Phân loạiGiữa cơ quan nhà nước với nhauGiữa cơ quan nhà nước với người sử dụng đất và các chủ thể khác của QHPL đất đaiGiữa những người sử dụng đấtGiữa người sử dụng đất và các chủ thể khác của QHPL đất đai với nhau Trương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM42. Thành phần QHPL đất đai2.1 - Chủ thể - 4 loại chủ thểChủ thể sở hữuChủ thể quản lýChủ thể sử dụng dấtCác chủ thể khác tham gia pháp luật đất đaiTrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM5Chủ thể quản lýCơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chungCơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền riêngCơ quan quản lý chuyên ngành về đất đaiCơ quan quản lý các chuyên ngành có liên quanCác tổ chức hỗ trợ hoạt động quản lý nhà nước về đất đaiTrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM6Chủ thể sử dụng dấtKhái niệmCác loại chủ thể sử dụng đấtĐiều kiệnTrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM72.2 - Khách thểKhái niệmPhân loại đấtTrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM82.3 - Nội dungQuyền và nghĩa vụ của nhà nướcQuyền sở hữuQuyền quản lý với tư cách là chủ thể của quyền lực côngNghĩa vụ bảo vệ và tổ chức thực hiện có hiệu quả quyền SHTD đối với đất đaiNghĩa vụ bảo vệ và đáp ứng thực hiện quyền của người sử dụng đấtTrương Trọng HiểuĐHQG TP.HCM92.3 - Nội dungQuyền và nghĩa vụ của người sử dụng đấtQuyềnNghĩa vụ phải thực hiện với nhà nước và các nghĩa vụ khácQuyền và nghĩa vụ của các chủ thể khác

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_luat_dat_dai_quan_he_phap_luat_dat_dai.pptx