Bài giảng Những vấn đề cơ bản về phạm trù tài chính - Chương 5: Tín dụng và lãi suất

Tóm tắt Bài giảng Những vấn đề cơ bản về phạm trù tài chính - Chương 5: Tín dụng và lãi suất: ...ốn bù đắp thiếu hụt tạm thời trong năm tài chính. Phát hành theo phương thức đấu thầu qua NHNN, với đối tượng là các TCTD, công ty bảo hiểm, quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư, trong trường hợp các tổ chức này không mua hết thì NHNN mua phần còn lại.Toàn bộ tiền phát hành tín phiếu KBNN tập trung vào NSTW sử ...liên ngân hàng Lãi suất cơ bản 9/30/202130PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT Phương pháp tính lãi: có 2 phương pháp tính lãiCách tính lãi đơn :Theo phương pháp này, cứ mỗi một đơn vị vốn cho vay, thì nhà đầu tư nhận được ( ) tiền lãi Nếu như i* lãi suất tính theo hàng kỳ, thì công thức tính lãi đơn ở trê...ALãi suất ( i %)Quỹ cho vay, (L $)25%5,3%ABCầu trái phiếu Cung quỹ cho vay BdLsĐường cầu Đường cung 9/30/202143CƠ CHẾ HÌNH THÀNH LÃI SUẤT Giá cả trái phiếu (P:$)KL giá trị trái phiếu, (B $)9.5008.000CDLãi suất ( i %)Quỹ cho vay, (L :$)25%5,3%DC Cung trái phiếu Cầu quỹ cho vay BsLdĐường cung Đường cầ...

ppt55 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 18/09/2021 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Những vấn đề cơ bản về phạm trù tài chính - Chương 5: Tín dụng và lãi suất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ền kinh tế Kích thích khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chuyển hướng sản xuất kinh doanh cĩ lợiĐiều chỉnh cơ cấu kinh tế, tài trợ cho các ngành kém phát triển, các ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước CHỨC NĂNG VÀ VAI TRỊ TÍN DỤNG9/30/20219Vai trịCơng cụ gĩp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả và kiềm chế kiểm sốt lạm phát Tăng tốc độ luân chuyển hàng hĩa và tiền vốn Thu hút được một lượng tiền mặt dư thừa trong lưu thơng vừa khơng phải phát hành tiền thêm mà tình trạng thiếu tiền mặt cục bộ Là cơng cụ để nhà nước cĩ thể can thiệp hữu hiệu vào thị trường để ổn định tình hình tài chính tiền tệ quốc gia Tạo điều kiện mở rộng cơng tác thanh tốn khơng dùng tiền mặt CHỨC NĂNG VÀ VAI TRỊ TÍN DỤNG9/30/202110CHỨC NĂNG VÀ VAI TRỊ TÍN DỤNGVai trịGĩp phần ổn định đời sống, tạo cơng ăn việc làm và ổn định trật tự xã hội Trường ổn định về giá cả, tiền tệ là điều kiện nâng cao dần đời sống của các tầng lớp dân cư Bổ sung hàng hĩa tiêu dùngThực hiện các chương trình chính sách xã hội 9/30/202111CHỨC NĂNG VÀ VAI TRỊ TÍN DỤNGVai trịLà một trong những phương tiện kết nối nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế của cộng đồng thế giới, gĩp phần phát triển mối quan hệ đối ngoại Chuyển giao vốn giữa các quốc gia Chuyển giao cơng nghệ giữa các quốc gia 9/30/202112CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNGTín dụng thương mạiTín dụng ngân hàngTín dụng nhà nước9/30/202113TÍN DỤNG THƯƠNG MẠILà quan hệ tín dụng giữa các nhà sản xuất kinh doanh với nhau, được biểu hiện dưới hình thức mua-bán chịu hàng hĩa Đặc trưng tín dụng thương mạiĐối tượng: là hàng hĩa, qua hình thức mua bán chịu hàng hĩa Chủ thể tham gia: là các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh hàng hĩa hoặc cung ứng dịch vụ Sự vận động phát triển của tín dụng thương mại phù hợp tương đối với quá trình phát triển của sản xuất và lưu thơng hàng hĩa 9/30/202114TÍN DỤNG NGÂN HÀNGLà quan hệ tín dụng giữa một bên là ngân hàng, các tổ chức tín dụng với bên kia là các pháp nhân hoặc thể nhân trong nền kinh tế quốc dân.Đặc trưng tín dụng ngân hàngHình thức tín dụng ngân hàng được thực hiện dưới hình thái tiền tệ gồm tiền mặt và bút tệ là hàng hĩa. Chủ thể tham gia: ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng đĩng vai trị là chủ thể trung tâm. Quá trình vận động và phát triển của tín dụng ngân hàng khơng hồn tồn phù hợp với quy mơ phát triển của sản xuất và lưu thơng hàng hĩa. 9/30/202115TÍN DỤNG NHÀ NƯỚCLà quan hệ tín dụng giữa nhà nước và các chủ thể trong và ngồi nước.Đặc trưng tín dụng nhà nướcThể hiện lợi ích kinh tế mang tính tự nguyện, tính cưỡng chế và tính chính trị xã hội. Hình thức tín dụng đa dạng, phạm vi huy động vốn rộng. Việc huy động vốn và sử dụng vốn cĩ sự kết hợp giữa các nguyên tắc tín dụng và các chính sách tài chính-tiền tệ của nhà nước. 9/30/202116Vay trong nước: Nhà nước vay nợ thơng qua hình thức phát hành trái phiếu, chủ yếu các hình thức trái phiếu sau: chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương. Cụ thể bao gồm:Trái phiếu chính phủ: tín phiếu KBNN; trái phiếu KBNN; trái phiếu cơng trình TW; trái phiếu đầu tư; trái phiếu ngoại tệ; cơng trái xây dựng tổ quốc.Trái phiếu chính quyền địa phươngCÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202117Chủ thể phát hành trái phiếuTrái phiếu chính phủ là chính phủTrái phiếu chính quyền địa phương là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnhĐồng tiền phát hành và thanh tốn được xác định trong từng đợt phát hành, thơng thường là đồng nội tệ hay là các ngoại tệ mạnh.CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202118Hình thức phát hành dưới dạng chứng chỉ hoặc bút tốn ghi sổ, cĩ ghi hoặc khơng ghi tên.Mệnh giá trái phiếuTrái phiếu phát hành thanh tốnbằng đơn vị tiền tệ khi phát hành với mệnh giá phù hợp.Trái phiếu phát hành thanh tốn bằng ngoại tệ được quy định cụ thể từng lần phát hành.CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202119Đối tượng mua trái phiếu là tổ chức, cá nhân trong và ngồi nước.Tổ chức bảo lãnh, đại lý phát hành là cơng ty chứng khốn, quỹ đầu tư, cơng ty tài chính, các ngân hàng hoạt đơng hợp pháp.Niên yết và giao dịch:Trái phiếu chính phủ, chính quyền địa phương được mua bán trên thị trường tiền tệ hoặc chiết khấu cầm cố ở NHTMTrái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương được mua bán trên thị trường chứng khốn.CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202120Tín phiếu KBNN là loại trái phiếu chính phủ cĩ kỳ hạn dưới 1 năm do KBNN phát hành nhằm phát triển thị trường tiền tệ và huy động vốn bù đắp thiếu hụt tạm thời trong năm tài chính. Phát hành theo phương thức đấu thầu qua NHNN, với đối tượng là các TCTD, cơng ty bảo hiểm, quỹ bảo hiểm, quỹ đầu tư, trong trường hợp các tổ chức này khơng mua hết thì NHNN mua phần cịn lại.Tồn bộ tiền phát hành tín phiếu KBNN tập trung vào NSTW sử dụng theo quy định của luật NSNN.NSTW đảm bảo thanh tốn cả tiền gốc và lãi tín phiếu khi đến hạn và các khoản chi phí khác cĩ liên quan đến phát hành và thanh tốn. CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202121Trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơng trình: cĩ kỳ hạn từ 1 năm trở lên do KBNN phát hành huy động bù đắp thiếu hụt NSNN theo dự tốn và theo các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư của NSTW ghi trong kế hoạch như chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư.Phương thức phát hành: bán lẻ qua hệ thống KBNN; đấu thầu qua TTGDCK; bảo lãnh phát hành; đại lý phát hành.Lãi suất do BT Bộ tài chính quyết định trên cơ sở tình hình của TTTC tại thời điểm phát hành.Tồn bộ tiền phát hành trái phiếu được tập trung vào NSTW sử dụng theo đúng quy định của luật NSNN. NSTW đảm bảo nguồn thanh tốn gốc, lãi và chi phí cho việc tổ chức phát hành và thanh tốn. CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202122Trái phiếu đầu tư: là trái phiếu chính phủ cĩ kỳ hạn từ 1 năm trở lên do các tổ chức tài chính của nhà nước, các tổ chức tài chính, tín dụng được thủ tướng chỉ định phát hành nhằm huy động vốn để đầu tư theo chính sách của chính phủ.Nguyên tắc phát hành:Phát hành riêng cho từng mục tiêu kinh tế.Tổng mức phát hành khơng vượt quá chỉ tiêu được chính phủ phê duyệt.Phương án phát hành được bộ tài chính thẩm định.Mức phát hành, mệnh giá, kỳ hạn, thời điểm do tổ chức phát hành thống nhất với bộ tài chính.Bộ trưởng bộ tài chính quyết định trần lãi suất phát hành.CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202123Phương thức phát hành: bán lẻ qua hệ thống KBNN; đấu thầu qua TTGDCK; bảo lãnh phát hành; đại lý phát hành.Tiền thu từ phát hành trái phiếu được theo dõi riêng và chỉ sử dụng vào mục đích kinh tế đã được thủ tướng phê duyệt.Tổ chức phát hành cĩ trách nhiệm thanh tốn gốc lãi trái phiếu khi tới hạn và các khoản chi phí khác cĩ liên quan đến phát hành và thanh tốn trái phiếu. Ngồi ra, NSNN thanh tốn một phần hay tồn bộ lãi trái phiếu hoặc cấp bù phần chênh lệch lãi suất cho tỗ phát hành theo quyết định của thủ tướng chính phủ đối với từng mục tiêu kinh tế cụ thể.CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202124Cơng trái do chính phủ phát hành nhằm huy động vốn trong dân đầu tư xây dựng các cơng trình quan trọng và các cơng trình thiết yếu khác phục vụ cho sản xuất đời sống và tạo cơ sở vật chất kỹ thuật cho đất nước.Phát hành cơng trái theo các quy định tại pháp lệnh số 12/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27/4/1999 do UBTVQH về việc phát hành cơng trái xây dựng tổ quốc.CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202125Trái phiếu chính quyền địa phương: là loại trái phiếu do UBND cấp tỉnh ủy quyền cho KBNN hoặc tổ chức tài chính phát hành, nhằm huy động vốn cho các dự án, cơng trình thuộc nguồn vốn đầu tư của NSĐP đã ghi trong kế hoạch nhưng chưa bố trí vốn NS trong năm.Dự án cơng trình đầu tư trong kế hoạch đầu tư 5 năm đã được HĐND cấp tỉnh quyết định.Giới hạn tối đa tổng vốn huy động bằng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định tại khoản 3 điều 8 luật NSNN, riêng Hà Nội và TP. HCM cĩ quy định riêng.CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202126Là nguồn vốn thuộc chương trình hợp tác phát triển giữa chính phủ với chính phủ nước ngồi, các tổ chức liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ nước ngồi.Qua các hình thức ODA song phương; ODA đa phương; phát hành trái phiếu ra thị trường tài chính quốc tế. CÁC KHOẢN VAY NỢ CỦA NHÀ NƯỚC 9/30/202127LÃI SUẤT TÍN DỤNGCác vấn đề nghiên cứuKhái niện và phân loạiPhương pháp xác định lãi suấtCơ chế hình thành và các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng9/30/202128KHÁI NIỆM LÃI SUẤT TÍN DỤNGLãi suất là giá cả mà người đi vay phải trả cho việc sử dụng tiền của người cho vay. Là loại giá cơ bản của thị trường tài chính và cĩ ảnh hưởng quan trọng đến các hoạt động kinh tế và tài chính. 2 cách thức giải thích cho sự tồn tại của lãi suấtGiá trị thời gian của tiền tệ Chi phí cơ hội 9/30/202129PHÂN LOẠI LÃI SUẤT Trong giao dịch tín dụng Lãi suất danh nghĩa: là loại lãi suất phải thanh tốnLãi suất thực: là loại lãi suất đo lường sức mua tiền lãi nhận đượcCăn cứ vào tính chất của các khoản vay Lãi suất tiền gửi ngân hàng Lãi suất tín dụng ngân hàng Lãi suất chiết khấu Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất liên ngân hàng Lãi suất cơ bản 9/30/202130PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT Phương pháp tính lãi: cĩ 2 phương pháp tính lãiCách tính lãi đơn :Theo phương pháp này, cứ mỗi một đơn vị vốn cho vay, thì nhà đầu tư nhận được ( ) tiền lãi Nếu như i* lãi suất tính theo hàng kỳ, thì cơng thức tính lãi đơn ở trên được viết thành: . Trong đĩ: n là số kỳ hạn lãi trong kỳ cho vay. 9/30/202131PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤTCách tính lãi kép: Theo cách tính lãi kép, tiền lãi của kỳ trước được cộng vào tiền gốc để tính tiền lãi của kỳ sau. Cơng thức tổng quát tính lãi kép của một khoản tiền đầu tư với kỳ hạn lãi đều nhau: 9/30/202132PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤTHiện giá: Khái niệm hiện giá cho phép chúng ta giải thích tại sao một đơn vị vốn nhận được hơm nay cĩ giá trị lớn hơn một đơn vị vốn nhận được trong tương lai.Để xác định hiện giá trị một lượng tiền tương lai chúng ta áp dụng cơng thức: 	trong đĩ 1/(1+i)n là hệ số giá trị hiện tại 9/30/202133PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤTLãi suất hồn vốn: Lãi suất hồn vốn là loại lãi suất làm cân bằng hiện giá của tất cả khoản thu nhận được từ một cơng cụ nợ với giá trị hiện tại của nĩ.Căn cứ vào cách thức trả lãi và tiền gốc, cĩ thể chia các cơng cụ nợ thành bốn nhĩm: nợ đơn, trái phiếu chiết khấu, trái phiếu coupon và nợ thanh tốn cố định 	Để hiểu được lãi suất hồn vốn, chúng ta xem xét một số cơng cụ nợ phổ biến trên thị trường tín dụng 9/30/202134PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT Các cơng cụ nợ đơn: do các ngân hàng, chính phủ và cơng ty phát hành, khi đi vay người vay nợ đồng ý trả cho người cho vay gồm: tiền gốc cộng với tiền lãi khi đáo hạn Để tính lãi suất hồn vốn i*, chúng ta biến đổi cơng trên:	 Qua kết quả tính tốn trên ta rút ra nhận xét: đối với nợ đơn, lãi suất đơn bằng với lãi suất hồn vốn 9/30/202135PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤTTrái phiếu chiết khấu: người đi vay trả cho người cho vay một khoản thanh tốn đơn bằng đúng mệnh giá của trái phiếu	Cơng thức tính lãi suất hồn vốn của trái phiếu chiết khấu cĩ thời hạn 1 năm (i*) như sau: Trong đĩ: F: mệnh giá trái phiếu; P: Giá hiện hành của trái phiếu chiết khấu	Nếu trái phiếu chiết khấu cĩ thời gian n năm, thì lãi suất hồn vốn được tính như sau:	Từ cơng thức tính lãi kép ta suy ra: 	Biến đổi cơng thức lãi suất hồn vốn 9/30/202136PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤTTrái phiếu coupon: người đi vay thực hiện thanh tốn nhiều lần số tiền lãi theo định kỳ chẳng hạn như nửa năm hoặc một năm một lần và thanh tốn tiền gốc khi đáo hạn.Cơng thức tính giá cả hiện hành của coupon (P) với lãi suất hồn vốn (i*) HayTrên cơ sở biết được các tham số P, C, và F, giải phương trình trên chúng ta sẽ tìm được lãi suất hồn vốn i* 9/30/202137Các cơng cụ nợNợ vay thanh tốn cố định: người đi vay phải thanh tốn cho người cho vay theo định kỳ: tháng, quý hoặc năm. Số tiền thanh tốn bao gồm lãi và tiền gốc; vì thế, khi đáo hạn sẽ khơng thanh tốn tổng tiền gốc P là số tiền cho vay hồn trả cố định; FP là số tiền trả cố định hàng năm Để tính lãi suất hồn vốn i* chúng ta giải phương trình trên Hay 9/30/202138Mối quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếu: 3 mối quan hệ giữa lãi suất đáo hạn, lãi suất hiện hành và lãi suất coupon của trái phiếu như sau: Nếu như giá hiện hành của trái phiếu P bằng với giá danh nghĩa F, thì khơng cĩ nẩy sinh khoản lời vốn hay lỗ vốn từ việc nắm giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn. Vì thế lãi suất hồn vốn i bằng với lãi suất hiện hành C/P, và bằng với lãi suất couponPHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT9/30/202139Mối quan hệ giữa lãi suất và giá trái phiếuNếu như giá hiện hành nhỏ hơn giá danh nghĩa (P F), một nhà đầu tư bị lỗ vốn khi nắm giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn. Vì thế, lãi suất hồn vốn i nhỏ hơn lãi suất hiện hành C/P và nhỏ hơn lãi suất coupon C/F. 9/30/202140Tỷ suất lợi tức của trái phiếu: là tổng số của lãi suất hiện hành cộng với mức lời của vốn hoặc mức lỗ của vốn. LÃI SUẤT VÀ TỶ SUẤT LỢI TỨC 9/30/202141CƠ CHẾ HÌNH THÀNH LÃI SUẤT. Trái phiếu là hàng hóaQuyền sử dụng vốn là hàng hóaNgười muaNgười cho vay mua trái phiếuNgười đi vay huy động vốnNgười bánNgười đi vay phát hành trái phiếuNgười cho vay cung cấp vốnGiá cảGiá cả trái phiếuLãi suấtLãi suất thị trường được quyết định bởi quan hệ cung cầu trái phiếu và quỹ cho vay. Để xem xét lãi suất thiết lập như thế nào, chúng ta tập trung vào phân tích sự thay đổi cung cầu trái phiếu và quỹ cho vay. 9/30/202142CƠ CHẾ HÌNH THÀNH LÃI SUẤTGiá cả trái phiếu (P:$)KL giá trị trái phiếu, (B $)9.5008.000BALãi suất ( i %)Quỹ cho vay, (L $)25%5,3%ABCầu trái phiếu Cung quỹ cho vay BdLsĐường cầu Đường cung 9/30/202143CƠ CHẾ HÌNH THÀNH LÃI SUẤT Giá cả trái phiếu (P:$)KL giá trị trái phiếu, (B $)9.5008.000CDLãi suất ( i %)Quỹ cho vay, (L :$)25%5,3%DC Cung trái phiếu Cầu quỹ cho vay BsLdĐường cung Đường cầu 9/30/202144CƠ CHẾ HÌNH THÀNH LÃI SUẤTĐiểm cân bằng Gaia cả trái phiếu (P $)KL giá trị trái phiếu, (B $)9.5008.000CDLãi suất ( i %)Quỹ cho vay, (L $)25%5,3%DC Cung –cầu trái phiếuCung - cầu quỹ cho vay BdLdBAABLsBsCầu vượt quáCầu vượt quáCung vượt quáCung vượt quáP*i*EE9/30/202145CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤTGaia cả (P $)KL giá trị trái phiếu, (B $)P1P2Lãi suất ( i %)Quỹ cho vay, (L $)i2i1E1Bd0LdLs0BsP0i0E1E0E2Bd1Bd22b. Gaia giảm1a.Giá tăng 1b. Nhu cầu trái phiếu tăng2a. Nhu cầu trái phiếu giảmE0E2Ls1Ls22b. LS tăng 1b. LS giảm2a. Khả năng cho vay giảm 2a. Khả năng cho vay tăng Cung –cầu trái phiếu Cung - cầu quỹ cho vay Thu nhập bình quân Các nhân tố làm thay đổi đường cầu trái phiếu và quỹ cho vay 9/30/202146CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤTLợi tức và lạm phát kỳ vọngSự gia tăng lợi tức kỳ vọng đối với tài sản khác sẽ làm giảm đi nhu cầu trái phiếu. Đường cầu trái phiếu dịch chuyển sang trái, giá cả trái phiếu giảm và lãi suất thị trường tăng lên. Ngược lại Sự gia tăng lạm phát kỳ vọng sẽ làm giảm nhu cầu trái phiếu. Đường cầu trái phiếu dịch sang trái, giá cả trái phiếu giảm và lãi suất tăng lên. Ngược lại Các nhân tố làm thay đổi đường cầu trái phiếu và quỹ cho vay 9/30/202147CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤTRủi ro Rủi ro đầu tư trái phiếu sẽ làm giảm nhu cầu trái phiếu; đường cầu trái phiếu dịch chuyển sang trái và giá cả trái phiếu giảm xuống, và ngược lại.Một sự giảm đi rủi ro trái phiếu sẽ làm gia tăng khả năng của người cho vay trong việc cung cấp vốn. Đường cung quỹ cho vay dịch chuyển sang phải và làm giảm lãi suất, và ngược lại Các nhân tố làm thay đổi đường cầu trái phiếu và quỹ cho vay 9/30/202148CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤTTính lỏng Trái phiếu cĩ tính lỏng cao thì cơng chúng sẵn lịng nắm giữ trái phiếu nhiều hơn. Điều này làm gia tăng nhu cầu trái phiếu. Đường cầu trái phiếu dịch chuyển sang phải và giá cả trái phiếu tăng lênSự thay đổi tính lỏng của các tài sản khác cầu trái phiếu sẽ dịch sang trái và giá cả trái phiếu giảm. Các nhân tố làm thay đổi đường cầu trái phiếu và quỹ cho vay 9/30/202149CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤTChi phí thơng tin Thị trường cĩ đầy đủ thơng tin sẽ làm giảm đi rất nhiều chi phí thu thập thơng tin của các nhà đầu tư làm cho trái phiếu hấp dẫn hơn so với các tài sản khác, đường cầu trái phiếu sẽ dịch chuyển sang phải và giá cả trái phiếu tăng lên.Chi phí thơng tin càng thấp sẽ làm gia tăng tính sẵn lịng của người cho vay để cung cấp vốn. Đường cung quỹ cho vay dịch chuyển sang phải và lãi suất giảm xuống. Các nhân tố làm thay đổi đường cầu trái phiếu và quỹ cho vay 9/30/202150CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤTLợi nhuận kỳ vọng của vốn đầu tư Các nhân tố làm thay đổi đường cung trái phiếu và quỹ cho vay Quỹ cho vay, (L $)Giá cả (P $)KL giá trị trái phiếu, (B $)i1i2Lãi suất ( i %)P2P1E1 Cung – cầu quỹ cho vay Cung - cầu trái phiếu Ld0BdBs0Lsi0P0E1E0E2Ld1Ld22b. LS giảm1b.LS tăng 1b. Nhu cầu vay nợ tăng 2a. Nhu cầu vay nợ giảmE0E2Bs1Bs22b. Giá tăng 1b. Giá giảm2a. Nhu cầu phát hành trái phiếu giảm 1a. Nhu cầu phát hành trái phiếu tăng 9/30/202151CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤTChính sách thuếChính sách ưu đãi thuế cĩ tác động đến lợi nhuận kỳ vọng và gia tăng tính sẵn lịng của cơng ty trong việc phát hành trái phiếu huy động vốn giả cả trái phiếu giảm. Thuế làm gia tăng nhu cầu vay mượn vốn của các cơng ty. Đường cầu quỹ cho vay dịch chuyển sang phải lãi suất tăng. Gánh nặng thuế đánh vào lợi nhuận càng cao sẽ làm giảm tính sẵn lịng của các cơng ty trong việc phát hành trái phiếu giá trái phiếu tăng. Đường cầu quỹ cho vaydịch chuyển sang trái lãi suất giảm Các nhân tố làm thay đổi đường cung trái phiếu và quỹ cho vay 9/30/202152CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤTLạm phát kỳ vọng Lạm phát kỳ vọng càng cao làm dịch chuyển đường cung trái phiếu sang phải giá trái phiếu giảm. Đối với quỹ cho vay, lạm phát kỳ vọng càng cao làm gia tăng nhu cầu vay vốn của người đi vay lãi suất tăng.Ngược lại, đường cung trái phiếu dịch chuyển sang trái, giá trái phiếu tăng, lãi suất giảm.Các nhân tố làm thay đổi đường cung trái phiếu và quỹ cho vay 9/30/202153CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÃI SUẤTVay nợ của chính phủVay nợ của chính phủ làm cho đường cung trái phiếu dịch chuyển sang phải, giá cả trái phiếu giảm xuống, sẽ làm gia tăng lãi suất Ngược lại, giá trái phiếu tăng, lãi suất sẽ giảm.Các nhân tố làm thay đổi đường cung trái phiếu và quỹ cho vay 9/30/202154CẤU TRÚC RỦI RO VÀ CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA LÃI SUẤTCấu trúc rủi ro của lãi suất Tĩm tắt cấu trúc rủi ro của lãi suấtMột sự gia tăng .Dẫn đến lãi suất của tài sản .Bởi vìRủi ro vỡ nợgia tăngnhững người tiết kiệm phải được bù đắp do phải gánh chịu thêm rủi roTính lỏnggiảmnhững người tiết kiệm tốn ít chi phí trong việc đổi tài sản sang tiền mặtChi phí thông tintăngnhững người tiết kiệm mất nhiều chi phí để đánh giá tài sảnThuếtăngnhững người tiết kiệm quan tâm đến tiền lời sau thuế và phải được bù đắp tiền nộp thuế9/30/202155Đường cong lãi suất là đồ thị phản ánh mối quan hệ giữa lãi suất so với kỳ hạn của nĩ. Lãi suất trái phiếu dài hạn bằng trung bình lãi suất ngắn hạn cĩ kỳ đầu tư giống nhau CẤU TRÚC RỦI RO VÀ CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA LÃI SUẤTTĩm tắt các lý thuyết cấu trúc kỳ hạn lãi suấtLý thuyếtGiả thiếtTiên đoánĐánh giáThịtrườngbịphânkhúcCác kỳ hạn không có sự thay thế. Kỳ hạn càng ngắn hơn được ưa chuộng hơn kỳ hạn dài hạnLãi suất đối với các kỳ hạn khác nhau được quyết định trong những thị trường riêng biệtGiải thích hình dạng đường cong nhưng không giải thích tại sao lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn cùng di chuyển với nhauKỳvọngCác kỳ hạn được thay thế hoàn hảoLãi suất của trái phiếu có n kỳ bằng trung bình cộng những lãi suất của trái phiếu 1 kỳ qua n kỳ tiếp theo của đường cong lãi suấtGiải thích tại sao lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn cùng di chuyển với nhau nhưng không giải thích tại sao độ dốc thường hướng đi lênLựachọnkỳhạnCác kỳ hạn được thay thế nhưng không hoàn hảoLãi suất của trái phiếu có n kỳ bằng trung bình cộng của những lãi suất của trái phiếu 1 kỳ qua n kỳ tiếp theo cộng thêm phần bù đắp rủi ro.Giải thích vừa hình dạng đường cong lãi suất và tại sao lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn cùng di chuyển với nhau

File đính kèm:

  • pptbai_giang_nhung_van_de_co_ban_ve_pham_tru_tai_chinh_chuong_5.ppt
Ebook liên quan