Bài giảng Quản lý đổi mới công nghệ - Chương 7: Tổ chức hệ thống thông tin công nghệ - Nguyễn Văn Phúc

Tóm tắt Bài giảng Quản lý đổi mới công nghệ - Chương 7: Tổ chức hệ thống thông tin công nghệ - Nguyễn Văn Phúc: ...thông tinQuy chế vận hànhChủ thể thông tinThông tin công nghệPhương tiệnvà công cụ Cung cấp thông tin Sử dụng thông tin Tác nghiệp hệ thống Khách hàng khác Phương pháp Quyền hạn, trách nhiệm Thủ tục, quy trìnhMã hoáNguồn phát tinMÔI TRƯỜNG THÔNG TINVật truyền tinGIẢI MÃNGƯỜI NHẬN TINSƠ ĐỒ THÔNG TIN ...Y TRÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆPhân tích nhu cầu thông tin công nghệThiết lập mô hình và tổ chức mạng lưới các tổ chức thông tin công nghệXây dựng và hoàn thiện cơ chế thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin công nghệXây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu của hệ thống thông tin đ...trợ, thông tin đầu vào có thể cung cấp làm cơ sở, )MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TINTrung tâm thông tin công nghệPhân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ)Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ)Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ)Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo n...

ppt17 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Quản lý đổi mới công nghệ - Chương 7: Tổ chức hệ thống thông tin công nghệ - Nguyễn Văn Phúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN LÝ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆPGS. TS. Nguyễn Văn Phúc CHƯƠNG 7TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆNHỮNG NỘI DUNG CHÍNHVai trò và sự cần thiết của việc tổ chức hệ thống thông tin công nghệ;Các bộ phận cấu thành và cấu trúc của hệ thống thông tin công nghệ;Những nội dung, hoạt động chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển hệ thống thông tin công nghệ;ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thông tin công nghệ.KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TỔ CHỨC HTTT CÔNG NGHỆ Hệ thống thông tin công nghệ và cấu trúc của nó Sự cần thiết của việc tổ chức hệ thống thông tin công nghệKHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤTKhái niệm: Tổ chức hệ thống thông tin công nghệ là một chức năng quản trị công nghệ và quản trị đổi mới công nghệ, bao gồm việc xây dựng một hệ thống các thông tin, thiết kế và lựa chọn các phương tiện, công cụ thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin, các chủ thể tham gia hệ thống thông tin công nghệ cũng như cơ chế hoạt động của hệ thống này trong toàn bộ các hoạt động tập hợp, xử lý, lưu trữ thông tin phục vụ các nhiệm vụ quản lý và đổi mới công nghệBản chất:Xác định đối tượng, chức năng, nhiệm vụMục đích và đối tượng phục vụQuy mô và phạm viHỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆ VÀ CẤU TRÚC CỦA NÓCác chủ thể thông tin (người phát và người nhận thông tin), Các thông tin,Các phương tiện, công cụ, phương pháp xử lý và chứa đựng các thông tin,Quy chế tổ chức, vận hành và khai thác thông tinQuy chế vận hànhChủ thể thông tinThông tin công nghệPhương tiệnvà công cụ Cung cấp thông tin Sử dụng thông tin Tác nghiệp hệ thống Khách hàng khác Phương pháp Quyền hạn, trách nhiệm Thủ tục, quy trìnhMã hoáNguồn phát tinMÔI TRƯỜNG THÔNG TINVật truyền tinGIẢI MÃNGƯỜI NHẬN TINSƠ ĐỒ THÔNG TIN ĐƠN GIẢNSƠ ĐỒ HỆ THỐNG TTCNMã hoáNguồn phát tinMôi trườngVật truyền tinGiải mãNgười nhận tinHệ thống lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin sơ cấpHệ thống lưu trữ, xử lý và cung cấp thông tin thứ cấpHệ thống hỗ trợvà các yếu tố nhiễuCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TINThông tin cần được thu thập, lưu trữ, xử lý và tính chất của chúng, Các chủ thể thông tin và nhu cầu sử dụng thông tin của họCác công nghệ và các yếu tố khác mà thông tin về chúng được thu thập, xử lý, truyền đạt (đối tượng thông tin)Môi trường truyền tin, đặc biệt là cấu trúc chung của hệ thống thông tin kinh tế- xã hội quốc gia và QUY TRÌNH TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHỆPhân tích nhu cầu thông tin công nghệThiết lập mô hình và tổ chức mạng lưới các tổ chức thông tin công nghệXây dựng và hoàn thiện cơ chế thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin công nghệXây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu của hệ thống thông tin đã được kết nối (cơ sở hạ tầng của hệ thống thông tin)Thiết kế hệ thống thông tin công nghệPHÂN TÍCH NHU CẦU THÔNG TIN CÔNG NGHỆAi cần đến thông tin gì?Mục đích sử dụng thông tin đó là gì (có thể thay thế thông tin được yêu cầu bằng thông tin nào khác)?Những yêu cầu về nội dung và hình thức đối với thông tin?Mức độ chi tiết, chính xác;Hình thức và mức độ/ tổ chức thẩm định thông tin;Các câu hỏi cụ thể cần trả lời/ biểu mẫu cần cung cấp (nếu có);Hình thức báo cáo;Chế độ/ yêu cầu bảo mật thông tin, Bao giờ họ cần đến thông tin đó?Những điều kiện được đảm bảo để thu thập, xử lý và cung cấp thông tin (kinh phí, nhân sự hỗ trợ, thông tin đầu vào có thể cung cấp làm cơ sở, )MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TINTrung tâm thông tin công nghệPhân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ)Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ)Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ)Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ)Phân hệ thông tin chuyên ngành (theo nhóm công nghệ)MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TINTrung tâm thông tin công nghệPhân hệ thông tin chức năng (định hướng chung)Phân hệ thông tin chức năng (nghiên cứu/ phát triển)Phân hệ thông tin chức năng (chuyển giao/ pháp lý, )Phân hệ thông tin chức năng (ứng dụng/ khai thác)Phân hệ thông tin chức năng (năng lực công nghệ)MÔ HÌNH MẠNG LƯỚI THÔNG TINTrung tâm thông tin công nghệ của doanh nghiệpCác tổ chức khai thác, sử dụng thông tinCác tổ chức nghiên cứu khoa học- công nghệĐơn vị hợp tác thẩm định thông tinCác cơ quan quản lý nhà nước về khoa học- công nghệĐơn vị hợp tác cung cấp thông tinCƠ CHẾ THU THẬP, LƯU TRỮ VÀ CUNG CẤP THÔNG TINCỏc yờu cầu và nguyờn tắcMục tiờu, phương thức vận hành chungCỏc bộ phận, cỏ nhõn tham giaQuyền hạn, trỏch nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi, nguồn lực của cỏc bộ phận, cỏ nhõnCỏc quy trỡnh, thủ tục, phương phỏp thu thập mới, bổ sung, lưu trữ, xử lý thụng tinCỏc văn bản, tài liệu và quy cỏch của chỳngCác mô hình/ kiểu tổ chức cơ chếMụ hỡnh kinh doanhMụ hỡnh hệ thống thụng tin của Nhà nướcMụ hỡnh thụng tin đại chỳng

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_ly_doi_moi_cong_nghe_chuong_7_to_chuc_he_thon.ppt