Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động - Lê Thị Hạnh

Tóm tắt Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động - Lê Thị Hạnh: ...ng hóa hay dịch vụ mà người lao động trao đổi được thông qua tiền lương danh nghĩa.TL thực tế = TL danh nghĩa / chỉ số giá cảTRẢ CÔNG LAO ĐỘNGCHƯƠNG 7:1.2MỤC TIÊUTHU HÚT VÀ DUY TRÌ NHÂN VIÊN (đặt biệt là nhân tài)TẠO ĐỘNG LỰC, TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆCPHỤC VỤ CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANHPHÁT T...CHỨCTRẢ CÔNGLAO ĐỘNG1.6. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRẢ CÔNG LĐ2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG:1. TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN:Ltg = Lcb x tg2. TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM:Lsp = ĐG x QTrong đó: - Q : số SP người lao động làm được - ĐG : Đơn giá sản phẩm - Lcb : Lương cấp bậc của công việc - Msl : Mức số lượng/ Mtg : ...x Q + ĐGlt x (Q- Msl)Trong đó: + ĐGpv: đơn giá SP phục vụ + Lcbpv: Lương cấp bậc công việc phục vụ. Chế độ lương SP gián tiếp:(Lspgt)Lspgt = ĐGpv x QTrong đó: +ĐGlt : Đơn giá trả thêm cho SP vượt mức quy định ĐGpv= Lcbpv/ Msl ĐGpv = Lcbpv x Mtgpv 2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG:Trong đó: + h: phần trăm ...

ppt16 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động - Lê Thị Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRẢ CÔNG LAO ĐỘNGChương 7:KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHGV. LÊ THỊ HẠNHTÀI LIỆU THAM KHẢOTài liệu chính:Ts. Trần Kim Dung, gíao trình QTNNL, NXB thống kê 2006.Tài liệu tham khảo:Ts. Nguyễn Ngọc Quân và Ths Nguyễn Văn Điền, giáo trình QTNNL, NXB trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân- 2007.Một số tài liệu tham khảo khác.MỤC TIÊU CHƯƠNGTRẢ CÔNG LAO ĐỘNGCHƯƠNG 7:Hiểu được khái niệm và mục tiêu của hệ thống tiền lươngBiết hệ thống thù lao của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương.Các hình thức trả lương của doanh nghiệpTiến trình định giá công việc của doanh nghiệp Tiền lương: là giá cả sức lao động, được hình thành qua thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và lao động, phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trên thị trường. (Theo quan điểm tiền lương năm1993 ở Việt Nam)Tiền lương tối thiểu: là mức lương thấp nhất nhà nước quy định người sử dụng lao động phải trả cho lao động trong điều kiện bình thường của xã hội. TRẢ CÔNG LAO ĐỘNGCHƯƠNG 7:1. KHÁI NIỆM VỀ TIỀN LƯƠNG1. KHÁI NIỆM VỀ TIỀN LƯƠNG (tt) Tiền lương danh nghĩa: là tiền mặt nhận được trên sổ sách sau hoàn thành một khối lượng công việc nhất định. Tiền lương thực tế: biểu hiện bằng khối lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người lao động trao đổi được thông qua tiền lương danh nghĩa.TL thực tế = TL danh nghĩa / chỉ số giá cảTRẢ CÔNG LAO ĐỘNGCHƯƠNG 7:1.2MỤC TIÊUTHU HÚT VÀ DUY TRÌ NHÂN VIÊN (đặt biệt là nhân tài)TẠO ĐỘNG LỰC, TĂNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆCPHỤC VỤ CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANHPHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂNTRẢ CÔNG LAO ĐỘNGCHƯƠNG 7:TRẢ CÔNGVẬT CHẤTPHI VẬT CHẤTLương cơ bảnPhụ cấpThưởngPhúc lợiCơ hội thăng tiếnCông việc thú vịĐiều kiện làm việc1.3.HỆ THỐNG TRẢ CÔNGTRONG DOANH NGHIỆPMức lươngHệ số tiền lươngThang lươngTiêu chuẩn cấp bậc.Bảng lương1.4. CÁC YẾU TỐ TRONG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNGTRẢ CÔNG LAO ĐỘNGCHƯƠNG 7:5 NGUYÊN TẮC:Công bằng Nhất quánTuân thủBảo mậtMinh bạch TRẢ CÔNG LAO ĐỘNGCHƯƠNG 7:YẾU TỐ CÁ NHÂNYÊU TỐMÔI TRƯỜNGXHYẾU TỐ CÔNG VIỆCYẾU TỐMÔI TRƯỜNGTỔ CHỨCTRẢ CÔNGLAO ĐỘNG1.6. YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRẢ CÔNG LĐ2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG:1. TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN:Ltg = Lcb x tg2. TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM:Lsp = ĐG x QTrong đó: 	- Q 	: số SP người lao động làm được	- ĐG	: Đơn giá sản phẩm	- Lcb	: Lương cấp bậc của công việc	- Msl	: Mức số lượng/ Mtg	: Mức thời gian.	- PC	: phụ cấp mang tính lương Tiền lương Sp cá nhân(Lsp):ĐG = (Lcb + PC) / MslĐG = (Lcb + PC) x Mtg Chế độ tiền lương SP tập thể(Lsptt)Lsptt = ĐG x QĐG = Tổng Lcb nhóm/ Msl nhómTrong đó:	- Lsptt	: Lương SP chung của tập thể	- ĐG	: là tiền trả cho tập thể lao động khi thực hiện 	1 đơn vị SP	- Q	: là sản lượng chung của tập thể.	- MLbq	: Mức lương bình quân của nhómĐG = MLbq x MtgHoặcVới:2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG: Chế độ tiền lương lũy tiến:(Lsplt) Lsplt= ĐG x Q + ĐGlt x (Q- Msl)Trong đó:	+ ĐGpv: đơn giá SP phục vụ	+ Lcbpv: Lương cấp bậc công việc phục vụ. Chế độ lương SP gián tiếp:(Lspgt)Lspgt = ĐGpv x QTrong đó:	+ĐGlt	: Đơn giá trả thêm cho SP vượt mức quy định ĐGpv= Lcbpv/ Msl ĐGpv = Lcbpv x Mtgpv 2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG:Trong đó: 	+ h: phần trăm hoàn thành vượt mức sản lượng	+ m: % tiền thưởng so với Lsp cho 1% hoàn thành 	vượt mứcLspthưởng= Lsp + (mh/100 x Lsp) Chế độ lương SP có thưởng:(Lspthưởng) Chế độ tiền lương khóan:(Lgkhoán)Lgkhoán = ĐG khoán x khối lượng công việc cần	hoàn thành Chế độ tiền lương hoa hồng:(TLhoa hồng) TLhoa hồng= TL cố định + %hoa hồng x doanh số bán TLhoa hồng= %hoa hồng x doanh số bán2. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG:3. QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ CÔNG VIỆC: Bước 1: Nghiên cứu mức lương trên thị trường Bước 2: Định giá công việc. Bước 3: Phân chia ngạch lương Bước 4: Xác định số bậc trong ngạch lương Bước 5: Xác định mức lương và các khỏan cho khác của doanh nghiệp. TRẢ CÔNG LAO ĐỘNGCHƯƠNG 7:Xác định yếu tố công việc ảnh hưởng đến tiền lươngLương hóa các yếu tố nàySo sánh các công việcSo sánh mức Min và Max của mỗi công việcTRẢ CÔNG LAO ĐỘNGCHƯƠNG 7:YÊU CẦU ĐỒI VỚI ĐỊNH GIÁ CÔNG VIỆC:*THE END*

File đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_nguon_nhan_luc_chuong_7_tra_cong_lao_dong.ppt
Ebook liên quan