Bài giảng Sinh lý động vật - Chương 3: Sinh lý hô hấp

Tóm tắt Bài giảng Sinh lý động vật - Chương 3: Sinh lý hô hấp: ...h hô hấpDung tích sống = khí lưu thông (500ml) + khí dự trữ hít vào (2500ml) + khí dự trữ thở ra (1500ml). Tổng số dung tích sống + khí cặn (1000ml) = tổng dung lượng phổi.2.3. Sự thông khí ở phổiNhịp thở10CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤP2.4. Sự trao đổi khí ở phổi và môSự trao đổi khí ở phổi (hô hấp ngoài...ô còn CO2 khuếch tán từ mô vào máu.11CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤPSự vận chuyển O2 và CO2 của máuSự vận chuyển O2O2 được vận chuyển theo máu thông qua hai dạng hoà tan và kết hợp với Hb. - Dạng hoà tan: Khả năng hoà tan của oxy trong máu rất nhỏ phụ thuộc vào phân áp oxy (0,18ml). Lưu ý khi thở oxy.Chỉ c...mô từ 100ml máu là: 20 - 15 = 5 ml.Khi hoạt động cường độ cao?12CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤPSự vận chuyển CO2Khí CO2 được vận chuyển trong máu cũng thông qua hai dạng: hoà tan và kết hợp.- Dạng hoà tan: Khí CO2 được khuếch tán từ mô vào máu, một phần được giữ lại trong huyết tương dưới dạng hoà tan và v...

ppt15 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 301 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Sinh lý động vật - Chương 3: Sinh lý hô hấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤPÝ nghĩa và sự phát triển1.1. Cấu tạo cơ quan hô hấp ở ĐV ở nước.CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤPCHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤP4CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤP2.2. Cấu tạo cơ quan hô hấp ĐV ở cạn và người2.2. Cấu tạo cơ quan hô hấp ĐV ở cạn và ngườia. Côn trùng6CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤP Cấu tạo hệ hô hấp ở Người 72.1. Sự thay đổi thể tích lồng ngực trong các cử động hô hấpKhi hít vàoKhi hít vào thể tích lồng ngực tăng theo cả ba chiều nhờ các cơ hoành, cơ liên sườn ngoài2. Chức năng hô hấp của phổiKhi thở raCác cơ hít vào giãn ra, lồng ngực trở lại thế nghỉ ngơi ban đầu. CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤP8CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤPa.Thành lồng ngực có tính đàn hồic. Áp lực âm+ Lúc bình thường, khoảng - 2mmHg đến - 4mmHg.+ Lúc hít vào, khoảng - 8mmHg.+ Khi hít vào cố sức, có thể đạt - 15mmHg.Áp lực không khí trong khoang màng phổi luôn thấp hơn áp lực của khí quyển và được gọi là áp lực âm của lồng ngực. b. Phổi có tính đàn hồiÁp lực trong phế nang cũng thay đổi theo cử động hô hấp+ Hít vào bình thường, khoảng - 3mm Hg+ Hít vào cố sức khoảng - 57 đến - 80 mmHg+ Thở ra bình thường khoảng + 3mmHg+ Thở ra cố sức từ + 80 mmHg đến 100 mmHg.2.2. Sự liên quan giữa lồng ngực và phổi - áp lực âm9CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤPCác thể tích hô hấpDung tích sống = khí lưu thông (500ml) + khí dự trữ hít vào (2500ml) 	+ khí dự trữ thở ra (1500ml). Tổng số dung tích sống + khí cặn (1000ml) = tổng dung lượng phổi.2.3. Sự thông khí ở phổiNhịp thở10CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤP2.4. Sự trao đổi khí ở phổi và môSự trao đổi khí ở phổi (hô hấp ngoài)Ở phế nang: phân áp O2 104 mmHg, phân áp CO2 40mmHgÁp suất riêng phần của O2 là 40 mmHg và CO2 là 46mmHg trong máu đến phổi.Sự chênh lệch áp suất riêng phần: của O2 là 104 - 40 = 64 mmHg	 của CO2 là 46 - 40 = 6 mmHgNên O2 từ phế nang khuếch tán sang máu để đưa về tim, ngược lại CO2 từ máu khuếch tán vào phế nang và được thải ra ngoàiSự trao đổi khí ở mô (hô hấp trong)Ở mô: phân áp O2 40 mmHg	 phân áp CO2 45 - 46 mmHgPhân áp O2 trong máu đến mao mạch là 102 mmHg và CO2 là 40 mmHg. Do vậy, O2 khuếch tán từ máu vào mô còn CO2 khuếch tán từ mô vào máu.11CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤPSự vận chuyển O2 và CO2 của máuSự vận chuyển O2O2 được vận chuyển theo máu thông qua hai dạng hoà tan và kết hợp với Hb. - Dạng hoà tan: Khả năng hoà tan của oxy trong máu rất nhỏ phụ thuộc vào phân áp oxy (0,18ml). Lưu ý khi thở oxy.Chỉ có khoảng 2 - 3% tổng lượng O2 được hoà tan trong máu, 97 - 98% ở dạng kết hợp. - Dạng kết hợp: oxy được vận chuyển trong máu ở dạng kết hợp là kết quả của hàng loạt phản ứng thuận nghịch xảy ra giữa O2 và Hb để tạo thành HbO2. 	Hb + O2  HbO2Thực chất: 	Hb4 + 4O2  Hb4O8 Mỗi gam Hb có khả năng kết hợp tối đa với 1,34ml O2 nghĩa là 100ml máu kết hợp được: 1,34 x 15 = 20 mlO2Khi phân áp O2 ở mức 100 mmHg, số lượng O2 kết hợp với Hb là 20 ml. Khi phân áp O2 là 40mmHg, số lượng O2 kết hợp với Hb là 15 ml.  lượng O2  mô từ 100ml máu là: 20 - 15 = 5 ml.Khi hoạt động cường độ cao?12CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤPSự vận chuyển CO2Khí CO2 được vận chuyển trong máu cũng thông qua hai dạng: hoà tan và kết hợp.- Dạng hoà tan: Khí CO2 được khuếch tán từ mô vào máu, một phần được giữ lại trong huyết tương dưới dạng hoà tan và vận chuyển tới phổi. Trong 100 ml máu, có 0,2ml khí CO2 được hoà tan, chiếm khoảng 4% toàn bộ khí CO2. - Dạng kết hợp:+ CO2 kết hợp với H2O trong huyết tương: CO2 + H2O  H2CO3 	 H2CO3  H+ + HCO3-Lượng CO2 kết hợp với H2O trong huyết tương không nhiều, chỉ khoảng 0,1-0,3ml CO2.+ CO2 kết hợp với H2O trong hồng cầu: phần lớn khí CO2 thấm qua màng vào hồng cầu. Lượng CO2 kết hợp với H2O chiếm khoảng 65% tổng số khí CO2 (3 ml CO2 trong 100ml máu). Phản ứng này có sự xúc tác của enzym carboanhydrase nên xảy ra rất nhanh. Phản ứng cũng tạo ra H2CO3 và tiếp tục được phân ly thành H+ và HCO3-. H+ tạo ra kết hợp với Hb tạo thành acid yếu hemoglobinic: H+ + Hb  HHb+ CO2 kết hợp trực tiếp với Hb trong hồng cầu tạo thành HbCO2. 	Hb + CO2  HbCO2Tổng số khí CO2 vận chuyển theo dạng kết hợp này chiếm khoảng 30%, tức là khoảng 1,5ml CO2 trong 100ml máu. 14CHƯƠNG 3. SINH LÝ HÔ HẤPSự điều hoà hoạt động hô hấpSự điều hoà thần kinh và thể dịch

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_ly_dong_vat_chuong_3_sinh_ly_ho_hap.ppt
Ebook liên quan