Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế - Nguyễn Thị Thanh Phương

Tóm tắt Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế - Nguyễn Thị Thanh Phương: ...2 SEPTEMber 2007 For usd 100,000.00  bill of exchange Atafter sight of this first of bill of exchange  (second of the Same tenor and date unpaid ) pay to  Bank for foreign trade of viet nam Or order the sum of one hundred thousand us dollars .value received and charge the same to account of f...HIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU6.1. Nghiệp vụ chấp nhận trả tiền Hối phiếuc. Nguyên tắc ký chấp nhận:Ký chấp nhận vô điều kiệnCó thể chấp nhận trả tiền từng phần hối phiếuMọi sự chấp nhận làm thay đổi nội dung hối phiếu được coi là từ chối chấp nhận hoặc là chấp nhận có điều kiệnChấp nhận xảy ra sau...CHANGE)VI. NHỮNG NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU6.2. Nghiệp vụ ký hậu Hối phiếue. Các loại ký hậu1 – blank endorsement: 1.1- Mr a ( signed ) 1.2- pay to the order of any bank , Mr a ( signed )2 – restrictive endorsement ( nominated ): pay to Bank B , Mr A ( signed )3 – Endorsement to order : pay t...

ppt18 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 18/09/2021 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Thanh toán quốc tế - Chương III: Các phương tiện thanh toán quốc tế - Nguyễn Thị Thanh Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG III  CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾCÁCH THỨC TRẢ TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN NGOẠI THƯƠNGExporterImporterat sight Drafttime draftMTPromisory noteCheckT/THỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)I. Các nguồn luật điều chỉnh lưu thông hối phiếuLuật tín phiếu của Anh 1882Luật thương mại thống nhất của Mỹ 1962 (UCC – Uniform commercial code)Công ước Geneva 1930Công ước Geneva 1930 – ULB 1930 (Uniform law for Bill of Exchange)Luật công cụ chuyển nhượng Việt Nam, 2005 3HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)II. KHÁI NIỆMLuật BEA 1882, Anh:	“ Hối phiếu là một mệnh lệnh vô điều kiện của người ký phát (Drawer) cho một người khác (Drawee), yêu cầu người này khi nhìn thấy phiếu hoặc đến một ngày cụ thể nhất định hoặc đến một ngày có thể xác định trong tương lai phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó hoặc theo lệnh của người này trả cho một người khác hoặc trả cho người cầm phiếu”Luật CCCN VN, 2005:	“ Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do Người ký phát lập, yêu cầu Người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.”4HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)III. CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG HỐI PHIẾUNgười ký phát hối phiếu (Drawer)*Người bị ký phát (Drawee)Người hưởng lợi (Benificiary)Người ký hậu HP (endorser)Người được chuyển nhượngNgười bảo lãnhNgười chấp nhận trả tiền5HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỐI PHIẾUHối phiếu được hình thành từ các giao dịch cơ sởHình thức của HP dễ dàng nhận dạng trực tiếpHối phiếu là trái vụ một bênTính trừu tượng của hối phiếu: trong nội dung của HP không cần ghi rõ lý do của việc đòi tiềnTính lưu thông của hối phiếu:	+ Nếu lưu thông nhằm mục đích đòi tiền  lưu thông hối phiếu đóng vai trò như là phương tiện thanh toán thay cho tiền mặt	+ Nếu lưu thông nhằm mục đích chuyển nhượng quyền hưởng lợi hối phiếu  lưu thông hối phiếu đóng vai trò như là chuyển nhượng tài sản.6TẠO LẬP HỐI PHIẾU VÀ KIỂM TRA HỐI PHIẾU* Về hình thức:HP là một chứng thư, 1 văn bản  phải có hình thức rõ ràngNgôn ngữ của HP là ngôn ngữ viếtHình mẫu HP: mẫu tự chọnHP có thể lập thành một hay nhiều bản (thông thường >= 2 bản)* Về nội dung:7TẠO LẬP HỐI PHIẾU VÀ KIỂM TRA HỐI PHIẾUTDCTNo 134/ex   hanoi 22 SEPTEMber 2007 For usd 100,000.00  bill of exchange Atafter sight of this first of bill of exchange  (second of the Same tenor and date unpaid ) pay to  Bank for foreign trade of viet nam Or order the sum of one hundred thousand us dollars .value received and charge the same to account of famousbid co ltd hongkong  adrawn under the delta bank ltd  bl/c n0 071a282 lc06 dated 9 september 2007. cTo: the delta bank ltd tocontap company hongkong 10a hanoi 10b 8TẠO LẬP HỐI PHIẾU NHỜ THUNo 134/ex   hanoi 22 SEPTEMber 2007 For usd 100,000.00  bill of exchange Atafter sight of this first of bill of exchange  (second of the Same tenor and date unpaid ) pay to  Bank for foreign trade of viet nam Or order the sum of one hundred thousand us dollars .To: famousbid co ltd tocontap company hongkong 10a hanoi 10b 9HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)VI. NHỮNG NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU6.1. Nghiệp vụ chấp nhận trả tiền Hối phiếua. Khái niệm:	Là hành vi bằng ngôn ngữ của người trả tiền hoặc ngýời có nghĩa vụ trả tiền uỷ thác thể hiện trên mặt trước của hối phiếu, cam kết trả tiền cho người hưởng lợi một cách vô điều kiện.Vậy, tại sao phải chấp nhận?b. Hình thức của chấp nhận:- Chấp nhận trên mặt trước hối phiếu bằng cách ghi các từ như: agreed, accepted và ký tên, ghi ngày tháng.	- Chấp nhận bằng văn thư riêng biệt: người bị ký phát tạo lập một văn bản chấp nhận trong đó thể hiện ý chí đồng ý thanh toán, ghi ngày tháng và ký tên10HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)VI. NHỮNG NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU6.1. Nghiệp vụ chấp nhận trả tiền Hối phiếuc. Nguyên tắc ký chấp nhận:Ký chấp nhận vô điều kiệnCó thể chấp nhận trả tiền từng phần hối phiếuMọi sự chấp nhận làm thay đổi nội dung hối phiếu được coi là từ chối chấp nhận hoặc là chấp nhận có điều kiệnChấp nhận xảy ra sau khi hối phiếu hết hạn hiệu lực hoặc hết hạn thanh toán được coi là vô hiệu.d. Thời hạn ký chấp nhận: 2 ngày làm việc kể từ ngày HP được xuất trình (điều 19, Luật CCCN VN )11HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)VI. NHỮNG NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU6.2. Nghiệp vụ ký hậu Hối phiếua. Khái niệm:	Là hành vi bằng ngôn ngữ của người hưởng lợi hối phiếu thoả thuận ký tên của mình vào mặt sau tờ hối phiếu để chuyển quyền hưởng lợi tờ hối phiếu đó cho người khác.b. Hình thức ký hậu:Ký vào mặt sau hối phiếu và ký tênViết một chứng từ chuyển nhượng hối phiếu, ký tên và gắn cùng hối phiếu12HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)VI. NHỮNG NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU6.2. Nghiệp vụ ký hậu Hối phiếuc. Ý nghĩa pháp lý của lý hậuThừa nhận sự chuyển quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khácXác định trách nhiệm trả tiền hối phiếu của Người ký hậu đối với những người thụ hưởng kế tiếpd. Nguyên tắc ký hậu:Người ký phát HP là người ký hậu đầu tiên, nếu muốn chuyển nhượng HP cho người khácNgười được quyền ký hậu là người đang sở hữu hợp pháp HPKý hậu chuyển nhượng phải vô điều kiệnKý hậu chuyển nhượng từng phần giá trị HP vô giá trịKý hậu làm thay đổi nội dung HP  vô giá trị13HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)VI. NHỮNG NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU6.2. Nghiệp vụ ký hậu Hối phiếue. Các loại ký hậu1 – blank endorsement:	1.1- Mr a ( signed )	1.2- pay to the order of any bank , Mr a ( signed )2 – restrictive endorsement ( nominated ):	pay to Bank B , Mr A ( signed )3 – Endorsement to order :	pay to the order of Bank A , Mr A ( signed )	pay to the order of bank B , Bank A ( signed )4 – endorsement without recourse .	pay to the order of bank A , WR , Mr A ( signed )	pay to the order of ban b , wr , bank a (signed )	pay to the order of bank C , wr , bank b ( signed )14HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)VI. NHỮNG NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU6.3. Nghiệp vụ bảo lãnh Hối phiếua. Khái niệm:	Là sự cam kết của người thứ ba, thay người bị ký phát, sẽ trả tiền cho người hưởng lợi khi hối phiếu đến hạn trả tiền.b. Hình thức bảo lãnh:Bảo lãnh trực tiếp trên HP: người bảo lãnh ghi các từ: guaranteed, aval và ký tênBảo lãnh bằng văn thư riêng biệt: do người bảo lãnh phát hành15HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)VI. NHỮNG NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HỐI PHIẾU6.3. Nghiệp vụ bảo lãnh Hối phiếuc. Nguyên tắc bảo lãnhBảo lãnh là vô điều kiệnNgười được bảo lãnh là người bị ký phát hoặc người chấp nhận hối phiếuCó thể bảo lãnh từng phần giá trị hối phiếuBảo lãnh phải ghi tên Người được bảo lãnh	16HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)VII. CÁC LOẠI HỐI PHIẾU7.1. Căn cứ vào thời hạn trả tiền hối phiếu có 2 loại:Hối phiếu trả tiền ngayHối phiếu có kỳ hạn7.2. Căn cứ vào hối phiếu có kèm chứng từ hay không:	- Hối phiếu trơn (Clean Bill of Exchange): Là loại hối phiếu mà việc trả tiền không kèm theo chứng từ hàng hoá. 	- Hối phiếu kèm chứng từ (Documentary Bill of Exchange): Là loại hối phiếu có kèm theo chứng từ hàng hoá. Người trả tiền phải trả tiền hối phiếu hoặc chấp nhận giả tiền vào hối phiếu rồi mới được nhận chứng từ hàng hoá. 17HỐI PHIẾU THƯƠNG MẠI (BIIL OF EXCHANGE)VII. CÁC LOẠI HỐI PHIẾU7.3. Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng của hối phiếu: Hối phiếu vô danh (nameless draft)Hối phiếu đính danh (name draft) Hối phiếu theo lệnh (to order draft).7.4. Căn cứ vào phương thức trả tiền áp dụng trong ngoại thương:Hối phiếu nhờ thu (for collection).Hối phiếu tín dụng chứng từ (for L/C)7.5. Căn cứ vào người ký phát là ai:Hối phiếu thương mạiHối phiếu ngân hàng18

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thanh_toan_quoc_te_chuong_iii_cac_phuong_tien_than.ppt
Ebook liên quan