Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương IV: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh

Tóm tắt Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương IV: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh: ...97,05Ngoài ra, còn tính được chỉ số của các chỉ tiêuiH1iH2iH3iH4A1,001,001,000,99B0,890,380,390,880,960,670,690,94Kết luậnNhìn chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong cả hai kỳ có hiệu quả tương đối tốt (sức tạo ra lợi nhuận của doanh thu và lợi nhuận đề đạt trên mức 0,1 lần); ...ty A NL (người)LN (tr VND)CP (tr VND)DT (tr VND)Các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá hiệu quảHTL/DTHLN/DTDTHTL/NLHLN/NLHDT/NLNLHTL/CPHLN/CPHDT/CPCPTLLNDTCó thể tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảSức tạo ra doanh thu của chi phí:Sức tạo ra lợi nhuận của chi phíCó thể tính được các chỉ tiêu đán... hiệu quả (11)Bảng chỉ số của các chỉ tiêu (11)Nhận xétBảng chỉ tiêu cận biên đánh giá hiệu quả của chi phí (4)Bảng chỉ số của chỉ tiêu cận biên (4)III. Thống kê về lợi nhuậnKhái niệmNhiệm vụ Phân tích sự biến động của lợi nhuận Mô hình hoá quan hệ giữa lợi nhuận và các chỉ tiêu khác Dự báo lợi nhuậ...

ppt78 trang | Chia sẻ: havih72 | Lượt xem: 117 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương IV: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG VIThống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh Nội dung chínhKhái niệmHệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quảThống kê lợi nhuậnI. Khái niệm về hiệu quả Khái niệmHiệu quả sản xuất kinh doanh là sự so sánh giữa kết quả với chi phí bỏ raVD: 	 đơn vị: triệu VNDVènChi phÝLîi nhuËnC«ng ty A500100060C«ng ty B5002000100Khái niệmHiệu quả kinh tế của một nghiệp vụ, một HĐ, một dự án hoặc của 1 đơn vị trong một thời kỳ nhất định là sự so sánh giữa kết quả có hướng đích với chi phí hoặc với nguồn.Kết quảChi phí/nguồnCác nguyên tắc đánh giá hiệu quảĐánh giá HQ kinh tế và HQ xã hộiĐánh giá HQ vĩ mô và vi môĐánh giá HQ định tính và định lượngĐánh giá HQ trước mắt và lâu dàiĐánh giá HQ của từng nhân tố và tổng thểNhiệm vụThu thập thông tinXây dựng hệ thống chỉ tiêuTính toán và tổng hợpĐánh giá chung và phân tích chi tiếtDự báo và đưa ra đề xuất – khuyến nghịII. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quảCách thiết lập chỉ tiêuChỉ tiêu dạng thuậnChỉ tiêu dạng nghịchNgoài ra có thể thiết lập chỉ tiêu cận biênCách thiết lập chỉ tiêuChỉ tiêu dạng thuậnChỉ tiêu dạng nghịch2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả doanh nghiệp.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của nguồn vốnCác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của nguồn nhân lựcCác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của chi phíCác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của tổng nguồnCác chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của doanh thu Sử dụng chỉ tiêu thường dạng thuận 2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của nguồn vốnSức tạo ra doanh thu của nguồn vốn Công thứcý nghĩa: 	Từ 1 đơn vị vốn có thể tạo ra bao nhiêu đơn vị doanh thu2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của nguồn vốnSức tạo ra lợi nhuận của nguồn vốn Công thứcý nghĩa: 	 Từ 1 đơn vị vốn có thể tạo ra bao nhiêu đơn vị lợi nhuận2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của nguồn vốnSức tạo ra tiền lương của nguồn vốn Công thứcý nghĩa: 	 Từ 1 đơn vị vốn có thể tạo ra bao nhiêu đơn vị tiền lương2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của nguồn vốnSức tạo ra tiền nộp ngân sách của nguồn vốn Công thứcý nghĩa: 	 Từ 1 đơn vị vốn có thể tạo ra bao nhiêu đơn vị tiền nộp ngân sách2.1 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của nguồn vốnSức tạo ra giá trị gia tăng của nguồn vốn Công thứcý nghĩa: 	 Từ 1 đơn vị vốn có thể tạo ra bao nhiêu đơn vị giá trị gia tăngChú ýĐối với các chỉ tiêu khác, thực hiện tương tự như nhóm 1Đối với hoạt động XNK, có nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả XNK (2.6)Sau khi tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, có thể tính chỉ số của các chỉ tiêu để so sánh giữa các kỳHGT/DTHNS/DTHTL/DTHLN/DTDTHGT/TNHNS/TNHTL/TNHLN/TNHDT/TNTNHGT/CPHNS/CPHTL/CPHLN/CPHDT/CPCPHGT/NLHNS/NLHTL/NLHLN/NLHDT/NLNLHGT/NVHNS/NVHTL/NVHLN/NVHDT/NVNVGTNSTLLNDT KQCP/N2.6 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả XNKHiệu quả ngoại tệ xuất khẩu Hiệu quả ngoại tệ nhập khẩu Ví dụMHKú gècKú nghiªn cøu p (USD/t)z (USD/t)q (t)p (USD/t)z (USD/t)q (t)A30027020003052752800B20016520002051902200Cho biÕt tû gi¸ USD/VND kú gèc 15400 vµ kú nghiªn cøu 15600 H·y ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña cty trªnBước 1: lập bảng dữ liệu cơ sởđơn vị: nghìn USDKú gècKú nghiªn cøu DTCPLNDTCPLNA6005406085477084B4003307045141833100087013013051188117Có thể tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảSức tạo ra doanh thu của chi phí:Sức tạo ra lợi nhuận của chi phíCó thể tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảSức tạo ra lợi nhuận của doanh thu:Hiệu quả ngoại tệ xuất khẩu Bảng chỉ tiêu đánh giá hiệu quảKú gècKú nghiªn cøu HDT/CPHLN/CPHLN/DTHX(10-5)HDT/CPHLN/CPHLN/DTHX(10-5)A1,110,110,107,221,110,110,107,12B1,210,210,187,861,080,080,076,921,150,150,137,471,100,100,097,05Ngoài ra, còn tính được chỉ số của các chỉ tiêuiH1iH2iH3iH4A1,001,001,000,99B0,890,380,390,880,960,670,690,94Kết luậnNhìn chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong cả hai kỳ có hiệu quả tương đối tốt (sức tạo ra lợi nhuận của doanh thu và lợi nhuận đề đạt trên mức 0,1 lần); Kỳ gốc, mặt hàng B có hiệu quả cao hơn mặt hàng AKỳ nghiên cứu, mặt hàng A có hiệu quả cao hơn mặt hàng BKết luậnSo sánh giữa kỳ nghiên cứu và kỳ gốc, thấy rằng hiệu quả sản xuất kinh doanh kỳ nghiên cứu thấp hơn kỳ gốc (các chỉ số đều  1)Mặt hàng A duy trì được hiệu quả gần bằng kỳ gốc ( iH  1)Mặt hàng B, hiệu quả kinh doanh giảm sút hẳn so với kỳ gốc (iH <1)Bài tậpKú gècKú nghiªn cøuDT (USD)CP (USD)NSLD(sp/cn)% t¨ng DT% t¨ng CPNSLD(sp/cn)CT A450.000342.0002505,83,5287,5CT B550.000407.00025010,412,8300,0Cho biết: qsx = qxk và giá xuất khẩu chung của cả Tổng Cty kỳ gốc là 25 USD/sp và kỳ n/c là 23 USD/spCác chỉ tiêu cơ sởDT:CP:LN = DT - CPNL = q/NSLD = (DT/p)/NSLDBảng dữ liệu cơ sởKỳ gốcKỳ n/cDT (n$)CP (n$)LN (n$)NL (ng)DT (n$)CP (n$)LN (n$)NL (ng)A45034210872476.1354.0122.172B55040714388607.2459.1148.18810007492511601083.3813.1270.2160Có thể tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảSức tạo ra doanh thu của chi phí:Sức tạo ra lợi nhuận của chi phíCó thể tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảSức tạo ra doanh thu của nhân lựcSức tạo ra lợi nhuận của nhân lực:Có thể tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảSức tạo ra lợi nhuận của doanh thuBảng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kỳ gốcHDT/CPHLN/CPHDT/NLHLN/NLHLN/DTA1.31580.31586.251.50.24B1.35140.35146.251.6250.261.33510.33516.251.56880.251Bảng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kỳ n/cHDT/CPHLN/CPHDT/NLHLN/NLHLN/DTA1.34490.34496.61251.69580.2565B1.32260.32266.91.68300.24391.33230.33236.77061.68880.2494Ngoài ra, còn tính được chỉ số của các chỉ tiêuiH1iH2iH3iH4iH5A1.02211.09221.0581.13061.0686B0.97870.91811.1041.03570.93810.99790.99161.08331.07650.9937Nhận xétBài tậpCó tài liệu theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của 3 công ty thuộc Tổng công ty X năm 2002DT (tr VND)p (VND/sp)z (VND/sp) NSLD (sp/CN)TiÒn l­¬ng (tr VND/CN)Cty A150001200095001000016Cty B225001200093001250014Cty C324001200090001200018Bảng dữ liệu cơ sở815050016287.553612.569900405021002000TL (tr VND)2258100.024300.032400Cty C1505062.517437.522500Cty B1253125.011875.015000Cty A NL (người)LN (tr VND)CP (tr VND)DT (tr VND)Các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá hiệu quảHTL/DTHLN/DTDTHTL/NLHLN/NLHDT/NLNLHTL/CPHLN/CPHDT/CPCPTLLNDTCó thể tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảSức tạo ra doanh thu của chi phí:Sức tạo ra lợi nhuận của chi phíCó thể tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảSức tạo ra tiền lương của chi phí:Sức tạo ra doanh thu của nhân lựcCó thể tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảSức tạo ra lợi nhuận của nhân lực:Sức tạo ra tiền lương của nhân lựcCó thể tính được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quảSức tạo ra tiền lương của doanh thu:Sức tạo ra lợi nhuận của doanh thuBảng chỉ tiêu đánh giá hiệu quảHDT/CPHLN/CPHTL/CPHDT/NLHLN/NLHTL/NLHLN/DTHTL/DTA1.26320.26320.168412025.00160.20830.1333B1.29030.29030.120415033.75140.22500.0933C1.33330.33330.166614436.00180.25000.12501.30380.30380.1520139.832.57516.30.23300.1166Nhận xét	Trong kỳ nghiên cứu, cả 3 công ty đều sản xuất kinh doanh có hiệu quảVới cùng một đơn vị CP, Công ty C thu về lượng DT lớn nhất (1,3333), công ty A đạt DT nhỏ nhất (1,2632)Tương tự với chỉ tiêu lợi nhuậnCông ty A trích trả lương nhân công cao nhất (0,1684), công ty B thấp nhất (0,1204)Nhận xétVới cùng một đơn vị nhân công, Công ty B thu về lượng DT lớn nhất (150), công ty A đạt DT nhỏ nhất (120)Công ty C có tỷ suất sinh lợi của nhân công cao nhất (36), công ty A thấp nhất (25)Công ty C trả lương nhân công cao nhất (18), công ty B thấp nhất (14)Nhận xétVới cùng một đơn vị doanh thu, Công ty C có tỷ suất sinh lợi lớn nhất (0.25), công ty A có tỷ suất sinh lợi nhỏ nhất (0,2083)Công ty A trích trả lương nhân công cao nhất (0.1333), công ty B thấp nhất (0.0933)Phân tích các bộ phận cấu thành chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp Chi phíDoanh thuLợi nhuậnDT ($)CP ($)NSLDbq (sp/CN)S¶n l­îng (sp)TSC§/spNVL/spTL CNNSAKú gèc300006.12.71252160900940161920Kú n/c360006.02.8250230411001000182160BKú gèc250006.52.91800750850151500Kú n/c270006.32.7198080082015.45451700Yêu cầuĐánh giá hiệu quả sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp Xác định các chỉ tiêu cận biên đánh giá hiệu quả của chi phíXác định được các chỉ tiêu cơ sởKết quả:DTLN = DT - CPNSTLChi phí/nguồnCP = (Khấu hao + NVL)SL + TL + NS + NL = Sản lượng /NsuấtDTHNS/DTHTL/DTHLN/DTDTHNS/NLHTL/NLHLN/NLHDT/NLNLHNS/CPHTL/CPHLN/CPHDT/CPCPNSTLLNDT KQCP/NBảng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả (11)Bảng chỉ số của các chỉ tiêu (11)Nhận xétBảng chỉ tiêu cận biên đánh giá hiệu quả của chi phí (4)Bảng chỉ số của chỉ tiêu cận biên (4)III. Thống kê về lợi nhuậnKhái niệmNhiệm vụ Phân tích sự biến động của lợi nhuận Mô hình hoá quan hệ giữa lợi nhuận và các chỉ tiêu khác Dự báo lợi nhuận 1. Khái niệmLợi nhuận là số tuyệt đối biểu hiện chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bỏ ra trong từng thời kỳ nhất định.CT: LN = DT - CPVí dụDoanh số CH: 200 sp/thángGiá bán: 2 trVND/spGiá vốn hàng bán: 1,5 trVND/spCP thuê địa điểm + bán hàng + quản lý: 5 trVND/thángCP lưu kho + vận chuyển + khác: 0,2 trVND/sp Xác định lợi nhuậnDoanh thu tháng: 2*200 = 400 (trVND)Chi phí:Giá vốn hàng bán: 1,5*200 = 300 (trVND)Chi phí v/c, lưu kho ..: 0,2*200 = 40 (trVND)Chi phí quản lý + bán hàng .. = 5 trVNDTổng CP = 345 (tr VND)Lợi nhuận: 400 – 345 = 55 (trVND)2. Nhiệm vụTính toán các loại lợi nhuận.Phân tích sự biến động của lợi nhuận (qua thời gian, do ảnh hưởng của các nhân tố).Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận.Mô hình hoá xu hướng phát triển của lợi nhuậnDự báo về lợi nhuận3. Phân tích sự biến động của lợi nhuậnPhân tích sự biến động của LN theo nhân tốPhương pháp HTCSPhương pháp phân tích liên hoànPhân tích biến động của LN theo kết cấuKết cấu mặt hàng, nhóm hàng Kết cấu thị trườngKết cấu đơn vị thành viên3.1 Phân tích biến động LN theo nhân tố cấu thànhMối liên hệ: 	LN = DT – CP  LN = (p - z)*qXác định t/c chất lượng, khối lượng của các nhân tố cấu thànhPhân tích biến động của LN bằng HTCSBước 1: Xây dựng HTCSBước 2: Tính các lượng tăng/giảm tuyệt đốiBước 3: Tính các lượng tăng/giảm tương đốiBước 4: Kết luậnBước 1Bước 2Bước 3Bước 4: Kết luậnVí dụMHKú gècKú nghiªn cøu p (USD/sp)q (ngh×n sp)z (USD/SP) p (USD/sp)q (ngh×n sp)z (USD/SP)A2502023524025220B50064855205500C420937541010360Bước 1Bước 2Bước 3Bước 4: Kết luậnLợi nhuận kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc đã tăng lên 38,36% tương ứng với số tuyệt đối là 305000 USD do các nhân tốDo giá thành xuất khẩu giảm làm cho LNXK tăng 450000 USDDo giá xuất khẩu giảm làm cho LNXK giảm 250000 USDDo lượng xuất khẩu tăng làm cho LNXK tăng 105000 USDNhìn chung trong 38,36% tăng lên của LNXK, z giảm làm cho LN tăng 56,60%, p giảm làm cho LNXK giảm 31,45% và q tăng làm cho LNXK tăng 13,21%3.2 Phân tích biến độngLN theo kết cấuMÆt hµngLîi nhuËn (ngh×n USD)Kú gècKú n/cA2522.5B1821.6C1720.4Phân tích+7.50+ 7.5+4.5107.564,560+ 5.67+20+ 3.412020.417C+ 6.00+20+ 3.612021.618B- 4.17-10- 2.59022.525A(%)($)Kỳ n/cKỳ gốc% ảnh hưởng tới tổng thểLượng tăng giảmiLN (%)LN (nghìn USD)Mặt hàng Nhận xétLN chung kỳ n/c so với kỳ gốc tăng 7,5% tương ứng với số tuyệt đối 4,5 nghìn USDLN MHA giảm 10% so với kỳ gốc, tương ứng 2,5 nghìn USDLN MHB tăng 20% so với kỳ gốc, tương ứng 3,6 nghìn USDLN MHC tăng 20% so với kỳ gốc, tương ứng 3,4 nghìn USDNhìn chung trong 7,50% tăng lên của LN chung kỳ n/c so với kỳ gốc, MHA đóng góp -4,17%; MHB góp +6% và MHC góp + 5,67%4. Mô hình hoá xu thế phát triển của LN Theo nhân tố ảnh hưởng (hàm hồi quy)Theo thời gian (hàm xu thế)Ví dụTG‘93‘94‘95’96’97‘98‘99’00‘01’02LN ($)1.01.31.82.02.01.92.22.62.93.2Đồ thị33035.5020.993.2’0272.9’0152.6’0032.2’9911.9’98-12.0’97-32.0’96-51.8’95-71.3’94-91.0‘93t’2yt’t’(LN) yNămPhương trình hàm xu thếy = 0,9067 + 0,2152*ty = 2,09 + 0,1076*t’5. Dự báo LNPhương pháp sử dụngDùng lượng tăng/giảm tuyệt đối bình quânDùng tốc độ phát triển bình quânDùng phương pháp ngoại suy hàm xu thếý nghĩa: giúp doanh nghiệp lựa chọn được phương án kinh doanh hiệu quả

File đính kèm:

  • pptbai_giang_thong_ke_kinh_doanh_chuong_iv_thong_ke_hieu_qua_sa.ppt
Ebook liên quan