Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Phân tích và thiết kế cơ sở dỡ liệu - Đào Quốc Phương

Tóm tắt Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Phân tích và thiết kế cơ sở dỡ liệu - Đào Quốc Phương: ...ên phải chịu sự quản lý hành chánh bởi một phòng ban. Tất nhiên một phòng ban quản lý hành chánh nhiều nhân viên. Công ty có nhiều phòng ban (Phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng tổ chức, phòng chuyên môn, Phòng phục vụ,). Mỗi phòng ban có một mã số phòng ban duy nhất, mã phòng ban...xuất bản, năm xuất bản.Mỗi đọc giả được thư viện cấp cho một thẻ thư viện, trong đó có ghi rõ mã đọc giả, cùng với các thông tin khác như : họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp.Cứ mỗi lượt mượn sách, đọc giả phải ghi các quyển sách cần mượn vào một phiếu mượn, mỗi phiếu mượn có một số phiếu mượn ...với mỗi lớp thì mỗi môn học chỉ được phân cho một giáo viên.Mỗi phòng học có một số phòng học duy nhất, mỗi phòng có một chức năng; chẳng hạn như phòng lý thuyết, phòng thực hành máy tính, phòng nghe nhìn, xưởng thực tập cơ khí,Mỗi khoa có một mã khoa duy nhất, mỗi khoa xác định các thông tin như: t...

pptx15 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 18/09/2021 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Phân tích và thiết kế cơ sở dỡ liệu - Đào Quốc Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANHGV: Ths. Đào Quốc PhươngEmail: daoquocphuong@gmail.comWebsite: daoquocphuong.blogspot.comNội dungChương 1: Phân tích và thiết kế CSDLChương 2: Table, Key, RelationshipChương 3: Queries và ngôn ngữ SQLChương 4: ReportsChương 5: Forms Chương 6: MacroChương 7: ModulesTài liệu tham khảoTraining Presentation của Microsoft Access 2010 Step By StepMicrosoft Press BookĐánh giáĐiểm giữa kỳ : bài tập lớn (hệ số 1)Điểm cuối học phần (hệ số 2)Chương 1: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆUMicrosoft AccessNội dungKhái niệm về databaseGiới thiệu Microsoft Access 2010Các bước thiết kế một databaseTạo mới một databaseDatabase (Cơ sở dữ liệu)Cửa hàngDatabase (Cơ sở dữ liệu)SANPHAM (MaSP, TenSP, Donvitinh, Dongia)KHACHHANG (MaKH, TenKH, Diachi, Dienthoai)NHANVIEN (MaNV, HoNV, TenNV, Ngaysinh)HOADON ()Bài tập phân tíchQUẢN LÝ LAO ĐỘNGĐể quản lý việc phân công các nhân viên tham gia vào xây dựng các công trình. Công ty xây dựng ABC tổ chức quản lý như sauCùng lúc công ty có thể tham gia xây dựng nhiều công trình, mỗi công trình có một mã số công trình duy nhất, mỗi mã số công trình xác định các thông tin như: tên gọi công trình, địa điểm, ngày công trình được cấp giấy phép xây dựng ngày khởi công, ngày hoàn thành.Mỗi nhân viên của công ty ABC có một mã số nhân viên duy nhất, một mã số nhân viên xác định các thông tin như: Họ tên, ngày sinh, phái, địa chỉ. Mỗi nhân viên phải chịu sự quản lý hành chánh bởi một phòng ban. Tất nhiên một phòng ban quản lý hành chánh nhiều nhân viên. Công ty có nhiều phòng ban (Phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng tổ chức, phòng chuyên môn, Phòng phục vụ,). Mỗi phòng ban có một mã số phòng ban duy nhất, mã phòng ban xác định tên phòng ban.Công ty phân công các nhân viên tham gia vào các công trình, mỗi công trình có thể được phân cho nhiều nhân viên và mỗi nhân viên cùng lúc cũng có thể tham gia vào nhiều công trình. Với mỗi công trình một nhân viên có một số lượng ngày công đã tham gia vào công trình đó.Bài tập phân tíchQUẢN LÝ THƯ VIỆNMột thư viện tổ chức việc cho mượn sách như sau:Mỗi quyển sách được đánh một mã sách dùng để phân biệt với các quyển sách khác (giả sử nếu một tác phẩm có nhiều bản giống nhau hoặc có nhiều tập thì cũng xem là có mã sách khác nhau), mỗi mã sách xác định các thông tin khác như : tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản.Mỗi đọc giả được thư viện cấp cho một thẻ thư viện, trong đó có ghi rõ mã đọc giả, cùng với các thông tin khác như : họ tên, ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp.Cứ mỗi lượt mượn sách, đọc giả phải ghi các quyển sách cần mượn vào một phiếu mượn, mỗi phiếu mượn có một số phiếu mượn duy nhất, mỗi phiếu mượn xác định các thông tin như: ngày mượn, đọc giả mượn, các quyển sách mượn và ngày trả. Các quyển sách trong cùng một phiếu mượn không nhất thiết phải trả trong cùng một ngày.Bài tập phân tíchQUẢN LÝ LỊCH DẠY - HỌCĐể quản lý lịch dạy của các giáo viên và lịch học của các lớp, một trường học đã tổ chức như sau:Mỗi giáo viên có một mã số giáo viên duy nhất, xác định các thông tin như: họ và tên giáo viên, số điện thoại. Mỗi giáo viên có thể dạy nhiều môn cho nhiều khoa nhưng chỉ thuộc sự quản lý hành chánh của một khoa nào đó.Mỗi môn học có một mã số môn học duy nhất, mỗi môn học xác định tên môn học. Ứng với mỗi lớp thì mỗi môn học chỉ được phân cho một giáo viên.Mỗi phòng học có một số phòng học duy nhất, mỗi phòng có một chức năng; chẳng hạn như phòng lý thuyết, phòng thực hành máy tính, phòng nghe nhìn, xưởng thực tập cơ khí,Mỗi khoa có một mã khoa duy nhất, mỗi khoa xác định các thông tin như: tên khoa, điện thoại khoa.Mỗi lớp có một mã lớp duy nhất, mỗi lớp có một tên lớp, sĩ số lớp. Mỗi lớp có thể học nhiều môn của nhiều khoa nhưng chỉ thuộc sự quản lý hành chính của một khoa nào đó.Hàng tuần, mỗi giáo viên phải lập lịch báo giảng cho biết giáo viên đó sẽ dạy những lớp nào, ngày nào, môn gì?, tại phòng nào, từ tiết nào đến tiết nào, tựa đề bài dạy, ghi chú về các tiết dạy này, đây là giờ dạy lý thuyết hay thực hành - giả sử nếu LYTHUYET=1 thì đó là giờ dạy thực hành và nếu LYTHUYET=2 thì đó là giờ lý thuyết, một ngày có 16 tiết, sáng từ tiết 1 đến tiết 6, chiều từ tiết 7 đến tiết 12, tối từ tiết 13 đến 16.Microsoft AccessQuản lý database.Tất cả các thông tin được lưu trong một file database có phần mở rộng là *.accdbBên trong một file database có:Tables: lưu trữ dữ liệu (cột: field, hàng: record). Queries: tìm và lấy các dữ liệu theo yêu cầu. Forms: xem, thêm, thay đổi dữ liệu trong các tablesReports: phân tích hoặc in dữ liệu ra giấy. Tạo mới một DatabaseClick File chọn New chọn Blank Database. Lưu trữ tập tin với phần mở rộng *.accdbCửa sổ DatabaseCompact và Repair file Access

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_ung_dung_trong_kinh_doanh_chuong_1_phan_ti.pptx
Ebook liên quan