Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Report - Đào Quốc Phương

Tóm tắt Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Report - Đào Quốc Phương: ...Chương 5: REPORTMicrosoft AccessNội dungKhái niệmTạo reportThay đổi report theo ý muốnKhái niệmLà công cụ thiết kế in ấn dữ liệu hiệu quảMailing labelChartGom nhóm dữ liệuTính tổng cộng (total)Khái niệmLàm việc với Report gần giống làm việc với FormForm có thể hiển thị dữ liệu, cập nhật và điều khiển dữ liệu từ CSDLReport không làm thay đổi giá trị dữ liệu trong CSDLKhái niệmHầu hết các thông tin trên report do tables hay queries cung cấpCác thông tin khác như tiêu đề, ngày tháng, số trang được lưu trong thiết kế của reportCách tạo reportDùng AutoReportDùng Report WizardTự thiết kế ở chế độ Design ViewCách tạo reportCó thể tạo report bằng cách dùng các wizardsSau khi tạo xong, chỉnh sửa ở chế độ Design ViewCách tạo report: Auto WizardCác dạng reportDạng TabularCác dạng reportDạng ColumnarCách tạo report: Report WizardCách tạo report: Report WizardChọn các fields từ một hay nhiều tables hay queriesCách tạo report: Report WizardChọn cách hiển thị thông tinCách tạo report: Report WizardCó

pptx23 trang | Chia sẻ: havih72 | Ngày: 18/09/2021 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Report - Đào Quốc Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 5: REPORTMicrosoft AccessNội dungKhái niệmTạo reportThay đổi report theo ý muốnKhái niệmLà công cụ thiết kế in ấn dữ liệu hiệu quảMailing labelChartGom nhóm dữ liệuTính tổng cộng (total)Khái niệmLàm việc với Report gần giống làm việc với FormForm có thể hiển thị dữ liệu, cập nhật và điều khiển dữ liệu từ CSDLReport không làm thay đổi giá trị dữ liệu trong CSDLKhái niệmHầu hết các thông tin trên report do tables hay queries cung cấpCác thông tin khác như tiêu đề, ngày tháng, số trang được lưu trong thiết kế của reportCách tạo reportDùng AutoReportDùng Report WizardTự thiết kế ở chế độ Design ViewCách tạo reportCó thể tạo report bằng cách dùng các wizardsSau khi tạo xong, chỉnh sửa ở chế độ Design ViewCách tạo report: Auto WizardCác dạng reportDạng TabularCác dạng reportDạng ColumnarCách tạo report: Report WizardCách tạo report: Report WizardChọn các fields từ một hay nhiều tables hay queriesCách tạo report: Report WizardChọn cách hiển thị thông tinCách tạo report: Report WizardCó nhóm (grouping) các record không ?Cách tạo report: Report WizardSắp xếp (sort) các records theo field nào?Cách tạo report: Report WizardDạng trình bày (layout) là Tabular hay Columnar?Cách tạo report: Report WizardGõ vào tiêu đề (title) cho reportCách tạo report: Design ViewCách tạo report: Design ViewCác thành phần của reportThay đổi report theo ý muốnRecord sourceSorting and grouping dataSectionsControlsGroupReport chứa tham số

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_tin_hoc_ung_dung_trong_kinh_doanh_chuong_5_report.pptx
Ebook liên quan