Câu hỏi trắc nghiệp: 50 câu kinh tế tài chính doanh nghiệp

Tom tat Cau hoi trac nghiep: 50 cau kinh te tai chinh doanh nghiep: ...nghi p v tren)a a o e a e u se a. Thay d i theo chi u h ng tang len va t tr ng c a ti n m t, N ph i tro e uo y o u e a o a a thay d io b. Khong thay d i nh ng t tr ng c a ti n m t, N ph i tr thay d i.o u y o u e a o a a o c. Thay d i theo chi u h ng tang len va t tr ng c a ti n m t, N ph i t...p an: a (TB) 23. D ng tren goc d ng i mua, kho n chi t kh u th ng m i s d c ku o uo a e a uo a e uo e toan ghi nh n vao tai kho na a a. Gi m gia tr hang mua (152,153,156,211,217)a i b. 521 c. 635 d. 515 Dap an: a (TB) 24. Cong ty L co s li u v thanh ph m K trong thang 10/2009 nh sau:o e e a... no u e uo a a. Ngu n v n (gia tr am)o o i b. Tai s n (gia tr d ng)a i uo c. Ngu n v n (gia tr d ng)o o i uo d. Tai s n (gia tr am)a i Dap an: a(TB) 33. L p d phong gi m gia dau t ch ng khoan ng n h n 10.000.000. K toana u a u u a a e d nh kho ni a a. N TK 635: 10.000.000/Co TK 129: 10.000....

pdf11 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 791 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfcau_hoi_trac_nghiem_kttcdn_2826.pdf
Ebook liên quan