Luận văn Đo lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Đo lường chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng: ...iển khai ủiều tra Tiến trỡnh ủiều tra khỏch hàng ủược thực hiện từ thỏng 6 ủến thỏng 10 năm 2010. Thực hiện phỏng vấn bằng thư tớn hoặc gởi bản cõu hỏi qua mail ủối với những khỏch hàng cú email hoặc thực hiện phỏng vấn qua ủiện thoại. 2.2.5. Tổng hợp, xử lý dữ liệu: a) Nhập dữ liệu...Độ tin cậy về quỏ trỡnh cung ứng dịch vụ" (TC_CUDVU) gồm cỏc items TC5, DU4, DU3, TC7. Nhõn tố 4 là "Sự thuận tiện và phương tiện hữu hỡnh" (THTIEN_HHINH) gồm cỏc items DU9, HH1 và DU8. Nhõn tố 5 là "Giỏ cả cảm nhận" (GIACACN) gồm GIACN2, GIACN1, DU6. Nhõn tố 6 ủược ủặt tờn là "Độ tin...hư cho vay mua ụ tụ, cho vay mua nhà dự ỏn... Vietcombank chưa thể cam kết với khỏch hàng thời gian xột duyệt hồ sơ, giải ngõn. - Sự quan tõm, chăm súc khỏch hàng của ngõn hàng: Trong thời gian qua VCB ĐN chưa cú chương trỡnh thể hiện sự quan tõm ủến khỏch hàng tớn dụng cỏ nhõn hoặc chưa ...

pdf14 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1113 | Lượt tải: 3download

File đính kèm:

  • pdfTom%20tat (22).pdf
Ebook liên quan