Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược trung ương III

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dược trung ương III: ...hi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được * Chi phí cơ hội * Chi phí chìm 1.2.3. Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh - Dự toán chi phí NVL trực tiếp - Dự toán chi phí nhân công trực tiếp - Dự toán chi phí sản xuất chung - Dự toán chi phí bán hàng - Dự toán chi phí quả...h mối quan hệ CVP, do đó chưa đáp ứng được việc tăng cường kiểm soát chi phí và phân tích thông tin chi phí để đưa ra các quyết định trong kinh doanh. Thứ hai: Về công tác lập dự toán chi phí tại công ty Việc lập dự toán chi phí của công ty chủ yếu dựa vào số liệu lịch sử và khá tổng qu...Trước khi đi vào lập dự toán chi phí cần phải phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí để xác định những chi phí nào là biến phí, định phí hay chi phí hỗn hợp. Phân loại chi phí theo cách ứng xử giúp nhà quản lý trong việc lập kế hoạch, kiểm soát chi phí và ra quyết định kinh doanh. Th...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 855 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (8).pdf