Luận văn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam: ... tổ chức bộ máy của các TCTD khơng ngừng thay đổi trước sự thay đổi của mơi trường kinh doanh. Sự ra đời của các sản phẩm ngân hàng, sự thay đổi về nhu cầu tiết kiệm hay vay mượn, sự phát triển của cơng nghệ, quá trình đa dạng hĩa, tồn cầu hĩa tạo mối liên kết mới... đều dẫn đến sự thay đổi..., luơn luơn cĩ sự độc lập giữa người đề xuất, phê duyệt, thực hiện, quản lý và ghi sổ. Nguyên tắc uỷ quyền và phê chuẩn: Việc giao thẩm quyền ký kết văn bản liên quan đến các hoạt động tại PVFC luơn được quy định rõ bằng văn bản. Nội dung cụ thể các thủ tục kiểm sốt việc thực hiện một số ... riêng. Trong bối cảnh đĩ, PVFC cần phải thể hiện một cách đầy đủ vai trị là định chế tài chính hàng đầu của Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam. Hồn thiện HTKSNB cịn xuất phát từ chiến lược phát triển của PVFC đến năm 2015, PVFC trở thành tập đồn tài chính hàng đầu tại Việt Nam và là tập...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 976 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (27).pdf