Luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lắp máy miền nam

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ lắp máy miền nam: ...g sổ sỏch kế toỏn 2.1.4.4 Tổ chức hệ thống bỏo cỏo kế toỏn 2.2. Thực trạng tổ chức kế toỏn quản trị chi phớ tại cụng ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp mỏy Miền Nam Cụng tỏc kế toỏn của Cụng ty hiện nay thực hiện nhiệm vụ của phần hành kế toỏn tài chớnh ủể lập cỏc bỏo cỏo theo quy ủịnh hi...o cuối thỏng, bỏo cỏo kết quả sản xuất của cụng nhõn, kế toỏn Cụng ty xỏc ủịnh ủược số tiền lương phải trả cho cụng nhõn sản xuất năm 2010 là 4,719,136,950ủ. 2.2.3.3. Tập hợp chi phớ sản xuất chung Chi phớ sản xuất chung của Cụng ty bao gồm nhiều khoản mục như chi phớ nhõn viờn, chi phớ vậ... Chớnh vỡ vậy, thiết lập bộ phận kế toỏn quản trị nhằm thu thập, xử lý và cung cấp cỏc thụng tin cần thiết cho việc kiểm soỏt chi phớ và hoạch ủịnh cho nhà quản trị, bao gồm phần hành về phõn tớch hoạt ủộng kinh doanh, dự toỏn hoạt ủộng sản xuất, kinh doanh và nghiờn cứu dự ỏn. Đồng thời, ch...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 745 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (8).pdf
Ebook liên quan