Luận văn Hoàn thiện marketing mix tại chi nhánh viettel Bình Định - Tập đoàn viễn thông Quân Đội

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện marketing mix tại chi nhánh viettel Bình Định - Tập đoàn viễn thông Quân Đội: ...a sản phẩm trên thị trường. - Hỗn hợp truyền thông cổ động: Quảng cáo, Khuyến mãi, Quan hệ công chúng và tuyên truyền, Bán hàng trực tiếp,Marketing trực tiếp.. e. Chính sách nguồn nhân lực (Personality) Yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong ngành dịch vụ do quá trình sản xuất và...ộng nhanh nhất trong khu vực, tốc độ thuê bao đã tăng trưởng khá nhanh. Tại Bình Định, thị trường viễn thông di động có tốc độ phát triển thuê bao di động khá cao, năm 2011 số lượng tổng thuê bao di động/số dân đạt 89,40% tăng so với năm 1010 là 10%, số lượng thuê bao di động Viettel/số dâ...u này đã khuyến khích các doanh nghiệp mới gia nhập ngành viễn thông. - Môi trường công nghệ: Viettel luôn cập nhật và ứng dụng các công nghệ mới nhất mà các hãng viễn thông lớn trên thế giới 17 đang triển khai. - Môi trường văn hóa - xã hội: hiểu được tập quán của khách hàng ở từng kh...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1083 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (6).pdf