Luận văn Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần pymepharco

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần pymepharco: ...o kế toỏn ủược phõn thành ba loại theo mục tiờu cung cấp thụng tin cho việc kiểm soỏt hoạt ủộng xử lý của chu trỡnh.  Bảng kờ nghiệp vụ: bỏo cỏo liệt kế tất cả cỏc nghiệp vụ phỏt sinh trong một kiểu nghiệp vụ nào ủú trong suốt quỏ trỡnh xử lý như 1 tuần, 1 thỏng….  Bỏo cỏo kiểm soỏt: Là ... khỏch hàng. Tại kho, căn cứ Húa ủơn GTGT, Thủ kho kiểm tra ủỳng tớnh hợp lệ, hợp phỏp, tiến hành chuẩn bị hàng và xuất kho hàng hoỏ theo ủỳng nội dung.  Trường hợp nhận hàng tại kho của cụng ty  Trường hợp khỏch hàng yờu cầu giao hàng tại ủịa chỉ giao hàng của khỏch hàng Định kỳ, Thủ ...u, Ứng dụng cụng nghệ thụng tin cú ý nghĩa chiến lược, gúp phần tăng trưởng kinh tế, phỏt triển xó hội và tăng năng suất, hiệu suất lao ủộng. 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GểP PHẦN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THễNG TIN KẾ TOÁN TRONG CHU TRèNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CễNG TY CỔ PHẦN PYMERPHARCO 20 3.2....

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (13).pdf
Ebook liên quan