Luận văn Nghiên cứu mô hình hec - Ras đểxác định vùng ngập lụt thượng lưu hồ chứa nước Đăk Mi 4

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu mô hình hec - Ras đểxác định vùng ngập lụt thượng lưu hồ chứa nước Đăk Mi 4: ...giocla, gneiss biotit, dioritgneiss, granitogneiss, amphybol, phiến thạch anh… của hệ tầng khâm Đức, plagioclagranit của phức hệ Chu Lai và các trầm tích đệ tứ. 1.2.Nguyên nhân hình thành một số chế độ gây mưa lũ: Khu vực Dự án thuộc vùng núi thấp và chuyển tiếp sang vùng núi cao của dãy T... ổn định của sơng Đăk Mi tại tuyến thượng nguồn đập Đăk Mi 4. Sơng Đăk Mi tuyến thượng nguồn đập Đăk Mi 4 cĩ hệ số nhám tương đối ổn định. Khi lũ, mực nước trong sơng và đồng gần như nằm ngang, vận tốc tương đối đồng đều và cùng một chiều. Qua so sánh các mơ hình tốn và điều kiện áp dụng ch...x ∆ƒ = 0 ( theo Preissmann nêu trong báo cáo Liggett và Cunge, 1975) 2. Nếu g = g(Q,z) thì ∆g cĩ thể được xấp xỉ bằng số hạng đầu của chuổi Taylor: i i il z z gQQ g g j ∆      ∂ ∂ +∆      ∂ ∂ =∆ 3. Nếu bước thời gian, ∆t nhỏ, cĩ thể coi như giá trị của...

pdf25 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 993 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (12).pdf
Ebook liên quan