Luận văn Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu vai trò vi khuẩn lactic trong quá trình lên men tạo hương cà phê hạt tươi: ...12 C12 305 289 295 269 260 - 9 - 13 C13 320 295 308 289 251 Đỏnh giỏ kết quả phỏt triển của cỏc chủng vi sinh vật trờn 5 mụi trường cho thấy: tại mụi trường dinh dưỡng MRS I khụng bổ sung thờm nước vắt cà phờ tất cả 7 chủng phỏt triển mạnh nhất. Tiếp ủú là mụi trường MRS III; MRS II; MRS... bổ sung vào khối lờn men cà phờ hạt. 3.4. Nghiờn cứu khả năng tạo este của cỏc chủng giống. 3.4.1. Nuụi cấy thuần chủng. 3.4.1.1. Bố trớ thớ nghiệm. - Mẫu M1, M2 là cỏc mẫu cà phờ cú bổ sung vi khuẩn tương ứng là C5, C12. Mẫu ủối chứng là mẫu khụng bổ sung vi khuẩn. 3.4.1.2. Kết quả. ... 600 C h ỉ s ố e s t e 2 4 6 8 Tỷ lệ nấm men bổ sung (%) - 19 - Để khảo sỏt ảnh hưởng thời gian lờn men ủến chỉ số este chỳng tụi tiến hành lấy mẫu phõn tớch sau 3, 4 và 5 ngày lờn men. Kết quả phõn tớch ủược thể hiện ở hỡnh 3.15. 3.5.3.2. Kết quả. Hỡnh 3.15. Ảnh hưởng thời g...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 994 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (21).pdf
Ebook liên quan