Luận văn Tăng cường công tác kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng

Tóm tắt Luận văn Tăng cường công tác kiểm soát thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng: ...T đối với doanh nghiệp Người nộp thuế Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Cơ quan thuế 9 1.2.4.3. Kiểm sốt thuế GTGT thơng qua cơng tác thanh tra, kiểm tra Để quá trình thanh tra, kiểm tra NNT được tiến hành theo quy trình thì phải đảm bảo các yếu tố sau: Xây dựng quy mơ, phạm vi; kế ho... bộ Người 0 0 0 0 0 4 Số thuế truy thu Triệu 28 0 0 0 0 (Nguồn: Báo cáo kết quả cơng tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại của Chi cục Thuế năm 2007 - 2011) 14 2.3.1.2. Hệ thống kế tốn thuế Hiện nay, quá trình kiểm sốt của hệ thống kế tốn thuế được thực hiện ở Chương trình QLT, tồn b...trường kiểm sốt - Xây dựng hồn thiện các giải pháp kiểm sốt thuế GTGT - Tăng cường, đổi mới cơng tác thanh tra, kiểm tra 3.2. Giải pháp tăng cường kiểm sốt thuế GTGT tại Chi cục Thuế quận Hải Châu 3.2.1. Kiện tồn tổ chức bộ máy quản lý thuế của Chi cục Thuế quận Hải Châu 19 3.2....

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1069 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (3).pdf