Luận văn Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3

Tóm tắt Luận văn Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí sản xuất tại công ty cổ phần dệt may 29-3: ... chi phớ; Đối với cỏc dịch vụ mua ngoài như chi phớ tiền ủiện, tiền nước, tiền ủiện thoại, chi phớ sửa chữa thỡ cỏc hoỏ ủơn là cơ sở ủể hạch toỏn chi phớ cú thể bị giả mạo. Doanh nghiệp cần thực hiện cỏc Thủ tục KSNB ủể hạn chế gian lận và sai sút. Với chi phớ khấu hao: Cần tỏch biệt cụng tỏ...hi tiết nguyờn liệu vật liệu trực tiếp, Sổ cỏi TK 152, Bảng tổng hợp chi tiết nguyờn liệu, vật liệu. 2.4.1.3. Thủ tục kiểm soỏt nội bộ chi phớ NLVLTT a. Kiểm soỏt nội bộ ở quỏ trỡnh xuất kho vật tư Quỏ trỡnh xuất kho vật tư ủược thực hiện theo quy trỡnh: (1) Dựa vào kế hoạch sản xuất do ... Qua ủú luận văn ủó nờu ra ủược những ưu ủiểm và tồn tại của cụng tỏc kiểm soỏt nội bộ chi phớ sản xuất tại cụng ty cổ phần dệt may 29-3. Dựa trờn những ưu ủiểm và tồn tại của cụng ty cổ phần dệt may 29-3 luận văn ủó ủưa ra những giải phỏp nhằm tăng cường kiểm soỏt nội bộ chi phớ sản xuất ...

pdf25 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1047 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTom%20tat (15).pdf
Ebook liên quan