Luận văn Xây dựng chiến lược marketing cho công ty sữa đậu nành Việt Nam (vinasoy)

Tóm tắt Luận văn Xây dựng chiến lược marketing cho công ty sữa đậu nành Việt Nam (vinasoy): ... cũng ủang dần chiếm ủược thị phần (chiếm 10% năm 2009). 2.2.2. Tỡnh hỡnh thị trường tiờu thụ Hiện nay, sản phẩm của VinaSoy cú mặt trờn 63 tỉnh thành của cả nước thụng qua 8 ủại diện bỏn hàng tại 8 khu vực. Thị trường miền Bắc (chiếm 71% năm 2009) và miền Trung (chiếm 52% năm 2009) là th...n sẽ gặp phải những phản khỏng nhất ủịnh từ cỏc cụng ty hiện cú.  Mức ủộ cạnh tranh giữa cỏc cụng ty hiện cú trong ngành: Phần lớn cỏc cụng ty sản xuất sữa ủậu nành ủều chưa cú sự ủầu tư lớn cho sản phẩm sữa ủậu nành ngoại trừ Cụng ty VinaSoy. Chưa cú thương hiệu nào hoàn toàn chinh phục ...ục tiờu marketing - Thực hiện chiến lược khỏc biệt hoỏ so với cỏc cụng ty sữa hiện cú trong nước nhằm dẫn ủầu thị trường về ngành hàng sữa ủậu nành. - Thị phần: mục tiờu Cụng ty ủề ra là chiếm lĩnh trờn 83% thị phần về sữa ủậu nành hộp giấy cả nước, riờng tại thị trường miền Nam chiếm 20...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Lượt xem: 1334 | Lượt tải: 2download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (2).pdf
Ebook liên quan