Phát triển thương hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Tóm tắt Phát triển thương hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại: ...án trở thành trường Đại học vào năm 2012, nhà trường cần có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu của mình. Xuất phát từ lý do trên, cao học viên đã lựa chọn đề tài: "Phát triển thương hiệu Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại" làm luận văn Th...ạng tình hình xây dựng và phát triển thương hiệu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại trong thời gian qua. - Kiến nghị giải pháp nhằm phát triển thương hiệu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận vă...tham khảo, Luận văn được chia làm 3 chương như sau: Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và thương hiệu của dịch vụ đào tạo Chương 2: Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại Chương 3: Giải pháp phát triển thương hiệu Trường Cao đẳng Kin...

pdf6 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 1046 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_02020.pdf
Ebook liên quan