Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong dạy học nội dung "phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức" ở trường trung học cơ sở

Tóm tắt Rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong dạy học nội dung "phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức" ở trường trung học cơ sở: ...nh giá cho HS THCS là hiệu quả nhưng nhiều hay ít phụ thuộc vào phương pháp, hình thức tổ chức giảng dạy và trình độ, nghệ thuật giảng dạy của giáo viên. Sự trưởng thành, thành công của nhiều thế hệ HS giỏi được rèn luyện, đào tạo từ rất sớm ở Việt Nam chính là cơ sở vững chắc cho công việc nà...g trình, hệ phương trình, bất đẳng thức ở trường THCS như thế nào để rèn luyện cho HS các kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá? 7. Giả thuyết nghiên cứu - Nếu đề xuất và xây dựng được những biện pháp tổ chức thực hành giảng dạy thích hợp khi dạy học nội dung phương trình, hệ phương trình...rình, hệ phương trình, bất đẳng thức ở trường THCS nói riêng. - Thiết kế một số bài giảng thuộc nội dung phương trình, hệ phương trình, bất đẳng thức vận dụng các biện pháp trên. 10. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được ...

pdf4 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 619 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000419.pdf
Ebook liên quan