Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao đỏ - Số 2 (73) 2021

Tóm tắt Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao đỏ - Số 2 (73) 2021: ...ếnkhảnăngtựhồiphụcmòncủaphụ giananoTiCtrongdầubôitrơnCF-415W/40 49 NguyễnĐìnhCương ghiêncứu,dựđoáncấutrúctrongquátrìnhđôngđặchợp kimnhômA356bằngmôhìnhMCA2-D&3-D 55 VũHoaKỳ ĐàoVănKiên MạcThịNguyên DươngThịHà NGHIÊNCỨUKHOAHỌC TạpchíNghiên...cốicònchấtlỏngđóngvaitròlàchày,chất lỏngcaoápsẽtácdụngvàobềmặtphôi,tạohìnhcác biêndạngngócngáchphứctạpmàcôngnghệdậptạo hìnhtruyềnthốngkhócóthểthựchiệnđược[2-5]. NguyênlýquátrìnhDTTphôitấmđơnđượcthểhiện trênHình1. Ngườiphảnbiện:1.PGS....Q ch vàápsuấttạohìnhP th đượcxâydựng nhưtrênHình8và9nhưsau: Hình8.ĐồthịbiểudiễnmốiquanhệgiữaQ ch vàP th khiS*=0.91 Hình9.ĐồthịbiểudiễnmốiquanhệgiữaQ ch vàP th khiS*=1.09 QuacácđồthịHình(7-9)chothấyxuhướngáps...

pdf14 trang | Chia sẻ: Tài Phú | Ngày: 19/02/2024 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Nội dung tài liệu Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao đỏ - Số 2 (73) 2021, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
àychotạohìnhchitiếtdạngcầu,
côn,bấtđối xứng.Trongkhiđó,chi tiếtcó tính khái
quáthơn làdạng trụ thì chưacónhữngnghiêncứu
cụ thể.Vì vậy, đểnắmđược côngnghệnày, chúng
tôinghiêncứuchitiếtdạngtrụthấpđểkhảosátmột
sốyếutốcôngnghệảnhhưởngđếnchấtlượngsản
phẩm.Vớiphươngtiệnlàmôphỏngsố,chúngtôixét
đếncụthểảnhhưởngcủaápsuấtchất lỏng,áplực
chặnvànhphôitớibánkínhgóclượntươngđốiởđáy
sảnphẩm.
2.THIẾTLẬPBÀITOÁN
2.1.Đốitượngnghiêncứu
Đốitượngnghiêncứuđượclựachọnlàchitiếtdạng
trụnhưHình2a.Trongcôngnghệdậpthủytĩnh,sản
phẩmđượctạohìnhtheobiêndạngcủacốiHình2b.
Đâylàhìnhdạngcơbản,điểnhìnhtrongcácnghiên
cứuvềcôngnghệtạohìnhnóichung.
a.Sảnphẩm b.Cốithủynh
Hình2.Sảnphẩmđượclựachọn[13]
Phươngphápnghiêncứuđượcsửdụngởđâylàmô
phỏngsố.PhầnmềmDynaformlàphầnmềmchuyên
dụngchomôphỏngdậptấmbởitính tiệníchvàkết
quảchínhxáccao.Dovậy,phầnmềmnàyđượclựa
chọnđểnghiêncứubài toándậpthủy tĩnh trongbài
báonày.
Mụctiêucủanghiêncứu:ácđịnhmốiquanhệgiữa
ápsuấttạohìnhvàápsuấtchặn,mốiquanhệgiữaáp
suấtchặnvàbánkínhđáysảnphẩm.
Vật liệusửdụngđểnghiêncứuthựcnghiệmlàthép
DC04cóchiềudàyS
0
=0.8;1.0;1.2mm.Đâylàvật
liệuchuyêndùngtrongdậptấmvàđượcsửdụngrất
phổbiếntrongcôngnghiệpôtô,cáctínhchấtcủavật
liệunhưBảng1vàBảng2.
Bảng1.ThànhphầnhóahọccủathépDC04
Mácthép C(%) Mn(%) P(%) S(%)
DC04 max0.08 max0.4 max0.03 max0.03
Vật liệu DC04 đang xét có hệ số dập vuốt tới hạn
m=0.53,nhưvậyviệclựachọnkíchthướcsảnphẩm
vàphôicóhệsốdậpvuốtm=0.63 làhợplýđểđủ
dập1lần.
LIÊNNGÀNHCƠKHÍ-ĐỘNGLỰC
TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021
Bảng2.ĐặcnhkỹthuậtcủathépDC04
Mác
thép
Cơnh
Mácthép
tươngđương
DC04
σ
m
(MPa) σ
f
(MPa) δ(%) ρ(kg/cm Russia-GOST
08kpJapan-
JISSPCE314-412 210-280 38 7.8*10
-3
Hình3.Đườngcongứngsuất-biếndạngcủavậtliệuDC04
Vậtliệuluônlàyếutốđầuvàohếtsứcquantrọngvà
quyếtđịnhtínhchínhxáccũngnhưđộtincậycủamột
quátrìnhcôngnghệ.Trongmôphỏngsốcầnđưavào
đườngcongchảyvàcácthôngsốcơhọccủavậtliệu.
Phôitấmđượccánnguội,sauđóđượcủđểđồngđều
lạiứngsuất.Giảthiết rằngvật liệuđẳnghướng.Khi
thựchiệnthínghiệmthửcơtínhđốivớivậtliệuDC04,
xácđịnhđượcđườngcongứngsuấtvàbiếndạngcủa
vậtliệunhưtrênHình3.
2.2.Cácthôngsốđiềukiệnbiênvàđầuracủabàitoán
môphỏng
*Môhìnhhìnhhọc
Môhìnhhìnhhọc(baogồmphôi,cốivàchặn)dựatrên
yêucầuchínhxáccủasảnphẩmvàbềmặtkhuôndập
tạohìnhthựctế(Hình4).
Hình4.Môhìnhhìnhhọc
MôhìnhsaukhiđượcthiếtlậpvàophầnmềmDynaform
cóthểtiếnhànhtínhtoánmôphỏng.Môhìnhbàitoán
DTTtấmđơnđượclựachọntrongphầnmềm.
*Điềukiệnchuyểnvị
-Cốiđứngyên;
-Phôiđặttrênbềmặtcối;
-Chặnđixuốngđểchặnphôi;
-Quátrìnhkếtthúckhiphôiđượcápsátvàolòngcối.
*Cácđiềukiệnvềphôivàcốichấtlỏng
CácthôngsốvềphôiđượcchotrongBảng3.
Bảng3.Thôngsốphôi
Vậtliệu DC04
ĐườngkínhphôiD
3
110mm
ChiềudàyS
3
0.8mm;1.0mm;1.2mm
ChiềudàytươngđốiS*=S
0
D
0
*100 0.73;0.91;1.09
SảnphẩmđượctạohìnhbằngcôngnghệDTT,dođó
kíchthướcsảnphẩmsẽphụthuộcvàokíchthướccủa
cối.Thayđổikíchthướcvềchiềusâucủacối,tađược
cácsảnphẩmvớimứcđộtạohìnhkhácnhau.
CácthôngsốcủacốichấtlỏngđượcchotrongBảng4.
Bảng4.Thôngsốcủacốichấtlỏng
Đườngkínhlòngcốid 70mm
Chiềusâucốih

16,18,20mm
BánkínhmiệngcốiR
mc
5mm
BánkínhđáycốiR
dc
6mm
ChiềusâutươngđốicủacốiH* 23;26;29
Ápsuấttạohìnhvàápsuấtchặnvànhphôicóquan
hệmậtthiếtvớinhau.Vớimộtápsuấttạohìnhxác
định,sẽtồntạimộtgiátrịlựcchặntốiđađểchấtlỏng
khôngbịmấtáp.Dovậy, thực tếviệc tạohìnhbán
kínhđáysảnphẩmR
d
sẽphụ thuộcvào các yếu tố
như:Ápsuấtchặn(haylựcchặn),chiềusâucối,chiều
dàyphôi,masát,...
*Điềukiệnếpxúc
Trongcácmôphỏngdướiđây,đểtìnhtrạngbôitrơn
tốt,hệsốmasátđượclấylàm=0.2.
Quátrình tạohìnhsảnphẩmbằngmôphỏngsố thể
hiệnquaHình5.
Hình5.Quátrìnhtạohìnhsảnphẩm
NGHIÊNCỨUKHOAHỌC
 TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021
KhiápsuấtchặntăngtrêngiátrịQ
ch
=125barkếtquả
môphỏngHình6chothấycósựthayđổivềmàusắc
trên thân sảnphẩmdập, vùngmàuđỏbắtđầu xuất
hiệntạiphầngóclượnchitiếtdậpthểhiệnsảnphẩm
cóthểbịrách.Dođó,giátrịápsuấtQ
ch
=125barđược
xácđịnhlàgiớihạntốiđacủaápsuấtchặn.
Hình6.Sảnphẩmbịráchtạiápsuấtchặn
Q
ch
=125bar
Quanghiêncứubằngmôphỏng,miềnápsuấtchặn
đượclựachọnthíchhợpđểkhảosátcả3loạichiều
dàyphôitươngđốicủaphôivà3loạichiềusâutương
đốicủacốilàQ
ch
=(80÷115)bar.
3.KẾTQUẢVÀTHẢOLUẬN
3.1.XâydựngquanhệgiữaápsuấtchặnQ

vàápsuất
tạohìnhP
th
Từkếtquảkhảosátmiềngiá trịmôphỏngtrên,mối
quanhệgiữaápsuấtchặnQ
ch
vàápsuấttạohìnhP
th

đượcthiếtlập.
Hình7.ĐồthịbiểudiễnmốiquanhệgiữaQ
ch
vàP
th

khiS*=0.73
Đồ thịHình7cho thấy trongquá trìnhDTT,ápsuất
chặnphôi tăng thìáp suấtchất lỏng tạohình tương
ứngcũngtăng.
Ởcùngchiềusâutươngđốicủacối,ápsuấtchặnQ
ch

tỷlệ thuậnvớiápsuấtchất lỏngtạohìnhP
th
.Ởcác
chiềusâukhácnhau,cácđườngđồthịcódạngtương
tựnhau,nhưvậycónghĩamốiquanhệgiữaápsuất
chặnQ
ch
vàápsuấttạohìnhP
th
luônđồngbiếntrong
cáctrườnghợpđượcxét.Tuynhiên,xét tạimộtgiá
trịápsuấtchặnQ
ch,
tươngứngvới3mứcchiềusâu
tươngđốiH* sẽcó3giá trịáp suất tạo hìnhP
th
.Ở
chiềusâutươngđốiH*thấphơnthìgiátrịápsuấttạo
hìnhP
th
lạicaohơn.
Khảosáttươngtựchocáctrườnghợpkhácchiềudày
tươngđốiS*=0.91vàS*=1.09xácđịnhđượcgiátrị
ápsuấttạohìnhP
th
cầnthiết.Đồthịquanhệgiữaáp
suấtchặnQ
ch
vàápsuấttạohìnhP
th
đượcxâydựng
nhưtrênHình8và9nhưsau:
Hình8.ĐồthịbiểudiễnmốiquanhệgiữaQ
ch
vàP
th

khiS*=0.91
Hình9.ĐồthịbiểudiễnmốiquanhệgiữaQ
ch
vàP
th

khiS*=1.09
QuacácđồthịHình(7-9)chothấyxuhướngápsuất
chặnQ
ch
 tăng thìápsuất tạohìnhP
th
 cũng tăng lên.
Đồng thờicácđồ thị cũng thểhiện rằngvớicùngáp
suấtchặn,ởchiềusâutươngđốikhácnhauthìgiátrịáp
suấtchấtlỏngtạohìnhlàkhácnhau.Quakhảosát,dải
ápsuấttạohìnhphùhợpchocả3loạichiềudàytương
đốiphôiđượclựachọnlàP
th
=(350÷550)bar.
3.2.XâydựngquanhệápsuấtchặnQ

vớibánkính
sảnphẩmR
d
-Xét trườnghợpS*=0.73 tạicáccối cóchiềusâu
tươngđốiH*=23;26;29
Saukhixácđịnhđượcbánkínhtừngsảnphẩm,đồ
thịmốiquanhệgiữaáp suất chặnQ
ch
vàbánkính
đáysảnphẩmR
d
,đồthịgiữaápsuấttạohìnhP
th
và
ÁpsuấtchặnphôiQ
ch
(bar)
ÁpsuấtchặnphôiQ
ch
(bar)
ÁpsuấtchặnphôiQ
ch
(bar)
LIÊNNGÀNHCƠKHÍ-ĐỘNGLỰC
TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021
bánkínhđáysảnphẩmR
d
đượcxâydựngnhưtrên
Hình10.
QuacácđồthịHình(7-9)chothấyxuhướngápsuất
chặnQ
ch
 tăng thìápsuất tạohìnhP
th
 cũng tăng lên.
Đồng thờicácđồ thị cũng thểhiện rằngvớicùngáp
suấtchặn,ởchiềusâutươngđốikhácnhauthìgiátrịáp
suấtchấtlỏngtạohìnhlàkhácnhau.Quakhảosát,dải
ápsuấttạohìnhphùhợpchocả3loạichiềudàytương
đốiphôiđượclựachọnlàP
th
=(350÷550)bar.
3.3.XâydựngquanhệápsuấtchặnQ

vớibánkính
sảnphẩm(R
d
)
a.Xét trườnghợpS*=0.73 tại các cối có chiều sâu
tươngđốiH*=23;26;29
Saukhixácđịnhđượcbánkínhtừngsảnphẩm,đồ
thịmốiquanhệgiữaápsuấtchặnQ
ch
vàbánkính
đáysảnphẩmR
d
, đồ thị giữaápsuất tạohìnhP
th

vàbánkínhđáysảnphẩmR
d
đượcxâydựngnhư
trênHình10.
a.Q
ch
vàR

b.P
th
vàR


Hình10.ĐồthịbiểudiễnmốiquanhệgiữaQ
ch
vàR

;P
th

vàR

khiH*=23
Từ đồ thị Hình 10 cho thấy: Khi áp suất chặn
Q
ch
 = (80÷90) bar, tương ứng áp suất tạo hình
P
th
=(360÷410)bar,ápsuấttạohìnhP
th
càngcaothì
bánkínhđáysảnphẩmR
d
hìnhthànhcàngnhỏ.Bởi
ápsuấtchặnlúcnàyhợplý,phùhợpchoviệcphôikéo
vàovàđiềnđầyđáycối.
KhiápsuấtchặnQ
ch
=(90÷115)bartươngứngápsuất
tạohìnhP
th
=(410÷550)bar,ápsuấttạohìnhP
th
càng
caothìbánkínhđáysảnphẩmR
d
cũngcànglớntheo.
NguyênnhânvìvớiápsuấttạohìnhP
th
cao,đểtránh
mấtápthìápsuấtchặnQ
ch
vànhphôikhiđócũngphải
caolên.Dođó,khiphôikéovàolòngcốisẽkhókhăn
hơn,nênviệcđiềnđầyvàođáycốicũngkhóhơn.
Giátrịápsuấtchặntốiưuchotrườnghợpnàyđểbán
kínhđáyđạtnhỏlàQ
ch
=90bartươngứngápsuấttạo
hìnhP
th
=410bar.
-TrườnghợpH*=26vàH*=29:Tiếnhànhquátrình
môphỏngtươngtựnhưtrên,taxâydựngđượcđồthị
quanhệcủaápsuấtchặnQ
ch
vàbánkínhbánkính
đáysảnphẩmR
d
nhưtrênHình11.
Hình11.MốiquanhệgiữaQ
ch
vàR

khichiềudày
tươngđốicủaphôiS*=0.73
TừđồthịHình11thấyrằng,mặcdùởcácchiềusâu
tươngđốiH*khácnhau,tuynhiênquyluậtphụthuộc
củabánkínhgóclượnsảnphẩmR
d
vàoápsuấtchất
chặnphôiQ
ch
làtươngtựnhưnhau.
ỞmỗitrườnghợpchiềusâutươngđốiH*,đềutồntại
haikhoảnggiá trị:R
d
nghịchbiếnvớiQ
ch
vàR
d
đồng
biếnvớiQ
ch.
Điềunàyđượcgiải thích tương tựnhư
trườnghợpS*=0.73vàH*=23,đólàởkhoảnggiátrị
banđầu,ápsuấtchặnlàphùhợp,vừaphảichokim
loạikéovào.DướitácdụngcủaápsuấttạohìnhP
th
,
việcđiềnđầytạobánkínhđáyR
d
nhỏdầnsẽdễdàng
hơn.Ởgiaiđoạnsau,ápsuấtchặnQ
ch
tăngcao,áp
suấttạohìnhP
th
cũngtăngcao.Tuynhiên,khikéophôi
vàosẽkhókhănhơn,dođóviệcđiềnđầybánkínhđáy
cốisẽkhókhănhơn.
Nhưvậy, vớimỗi chiều sâu tươngđối của cối, luôn
tồntạigiátrịápsuấtchặnQ
ch
tươngứngvớiápsuất
tạohìnhP
th
phùhợpđểsảnphẩmđạtbánkínhđáyR
d

nhỏnhất.
b.XéttrườnghợpphôicóchiềudàytươngđốiS*=0.91;
1.09tạicáccốicóchiềusâutươngđốiH*=23;26;29
Tiếnhànhtươngtựnhưphần(a),ảnhhưởngcủaáp
suấtchặnQ
ch
đếnviệctạohìnhbánkínhđáysảnphẩm
R
d
đượcxâydựngtrênđồthịHình12và13.
708090100110120130
ÁpsuấtchặnphôiQ
ch
(bar)
ÁpsuấttạohìnhP
th
(bar)
ÁpsuấtchặnphôiQ
ch
(bar)
NGHIÊNCỨUKHOAHỌC
 TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021
Hình12.MốiquanhệgiữaQ
ch
vàR

khichiềudày
tươngđốicủaphôiS*=0.91
Hình13.MốiquanhệgiữaQ
ch
vàR

khichiềudàytương
đốicủaphôiS*=1.09
Tổnghợptừ3đồthịHình(11-13)chothấycácdạng
đườngđồthịthểhiệnquanhệgiữaápsuấtchặnphôi
Q
ch
vàbánkínhđáyR
d
ởcác trườnghợpchiềudày
tươngđốithayđổivàchiềusâutươngđốithayđổilà
tươngtựnhưnhau.
ẢnhhưởngcủaápsuấtchặnQ
ch
đếnbánkínhđáysản
phẩmR
d
chialàm2giaiđoạn,baogồm:
Giaiđoạn1:Ápsuấtchặntăngthìbánkínhđáygiảm
thểhiệnởnửađườngđồthịbêntrái.Nguyênnhândo
lựcchặnhợplýkhităngdần,phôidễkéovàolòngcối
nênngàycàngápsáttheobiêndạngđáycối.
Giaiđoạn2:Ápsuấtchặntăngthìbánkínhđáytăng
lên, thể hiện ở nửa đường đồ thị bên phải. Ở đây,
nguyênnhândoápsuấtchặntăng,phôikhókéovào
hơnnênviệcápsátbiêndạnglòngcốicũngkhóhơn.
4.KẾTLUẬN
Môphỏngsốchothấysựphụthuộc,tácđộngqualại
lẫnnhaucủacácyếutốcôngnghệvàảnhhưởngcủa
cácyếutốcôngnghệđếnchấtlượngsảnphẩmtrong
quátrìnhdậpthủytĩnhphôitấm.
Môphỏngsốvớicácđiềukiệnbiêngầnvớithựctếsẽ
giúpchoviệcxácđịnhmiềnlàmviệccủacácthôngsố
ápsuấtchặnQ
ch
,ápsuấtlòngcốiP
th
cũngnhưđánh
giámứcđộảnhhưởngcủacácthôngsốđầuvào(Q
ch
,
H*,S*)trongquátrìnhtạohình.
Kết quảmôphỏng số cho phépxác địnhđượcmối
quanhệgiữacácyếutốđượcxét(Q
ch
,H*,S*)vớicác
yếutốmụctiêu(R
d
,P
th
).Điềunàygiúpchoviệcđánh
giákếtquảvềmứcđộảnhhưởngcủacácyếutốkhảo
sátkhidậpthủytĩnh.
MiềnápsuấtchặnhợplýlàQ
ch
=(80÷115)bar,tương
ứngvớimiềnápsuấttạohìnhP
th
=(350÷550)barsẽ
làmcơsởđểxâydựnghệthốngthínghiệmvàkhảo
sátthựcnghiệmởcácnghiêncứukhác.
Kếtquảmôphỏngcóthểdùnglàmtàiliệuthamkhảo
đểxácđịnhcácmốiquanhệphụthuộcgiữacácyếu
tốkhảosátkhidậpthủytĩnh.
TÀILIỆUTHAMKHẢO
[1]. J.Homberg, Werner (2000), Untersuchungen
zur Prozessführung und zum Fertigungssystem
bei der Hochdruck-Blech-Umformung, von der
FakultatMaschinenbauderUniversitatDortmund
zurErlangungdesGrades.
[2]. J.Homberg, Werner (2000), Untersuchungen
zur Prozessführung und zum Fertigungssystem
bei der Hochdruck-Blech-Umformung, von der
FakultatMaschinenbauderUniversitatDortmund
zurErlangungdesGrades.
[3]. Klaus Siegert*, Markus HaÈussermann, Bruno
LoÈsch,RalfRieger(2000),Recentdevelopments
inhydroforming technology,JournalofMaterials
ProcessingTechnology98251±258.
[4]. Tolazzi M (2010), Hydroforming applications in
automotive: a review, International, Journal
of Material Forming. 3: 307-310. doi:10.1007/
s12289-010-0768-2.
[5].Huiwen,H.,Wang,J.-F,Fan,K.-T.,Chen,T.-y.,Wang,
S.-Y.(2015),Developmentofsheethydroforming
formakinganautomobilefueltank,In:Proceedings
oftheInstitutionofMechanicalEngineersPartB
Journal of Engineering Manufacture, Vol. 229,
Doi:10.1177/0954405414554666.
[6]. Kocanda,A., Sadlowska, H. (2008), Automotive
component development by means of
hydroforming, Archives of civil and mechanical
engineering,Vol.8,No.3,55-72.
[7]. Yaghoobi, A., Bakhshi-Jooybari, M., Gorji, A.,
Baseri,H. (2016),Applicationofadaptive neuro
fuzzyinferencesystemandgeneticalgorithmfor
ÁpsuấtchặnQ
ch
(bar)
ÁpsuấtchặnQ
ch
(bar)
LIÊNNGÀNHCƠKHÍ-ĐỘNGLỰC
TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021
pressurepathoptimizationinsheethydroforming
process, International Journal of Advanced
ManufacturingTechnology,Vol.86,No.9,2667-
2677,doi:10.1007/s00170-016-8349-2.
[8]. Ashra, A., Khalili, K. (2016), Investigation on
the effects of process parameters in pulsating
hydroformingusingTaguchimethod,Proceedings
oftheInstitutionofMechanicalEngineers,PartB:
JournalofEngineeringManufac-ture,Vol.230,No.
7,1203-1212,doi:10.1177/0954405415597831.
[9]. Yang, L., Tao, Z., He, Y. (2015), Prediction of
loading path for tube hydroforming with radial
crushing by combin-ing genetic algorithm
and bisection method, Journal of engineering
manufacture, Vol. 229, No. 1, 110-121, doi:
10.1177/0954405414523752.
[10].Karabegović,E.,Poljak,J.(2016),Experimental
modeling of uid pressure during hydroforming
of welded plates, Advances in Production
Engineering & Management, Vol. 11, 345-354,
doi:10.14743/apem2016.4.232.
[11].LIUWei,GangLIU,Xiao-leiCUI,Yong-chaoXU,
Shi-jian YUAN (2011), Formability inuenced
by process loading path of double sheet
hydroforming,TransactionsofNonferrousMetals
SocietyofChina.21:465 469.
[12]. Rainer Krux, Homberg Werner, Kalveram M.,
Trompeter Michael, Kleiner Matthias, Weinert
Klaus (2005), Die Surface Structures and
HydrostaticPressureSystemfortheMaterialFlow
Control in High-Pressure Sheet Metal Forming,
Advanced Materials Research. 6-8: 385-392.
doi:10.4028/www.scientic.net/AMR.68.385.
[13]. Assempour, A., Emami, R.M. (2009), Pressure
estimation in thehydroforming processof sheet
metal pairs with the method of upper bound
analysis, Journal of Materials Processing
Technology, Vol. 209, No. 5, 2270-2276, doi:
10.1016/j.jmatprotec.2008.05.020
[14]. Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Văn Thành (2018),
Nghiêncứu ảnh hưởng của các thôngsố công
nghệđếnmứcđộbiếnmỏngcủasảnphẩmtrong
quátrìnhdập thủytĩnhphôi tấm,HộinghịKhoa
họcvàCôngnghệ toànquốcvềCơkhí lần thứ
V-VCME2018.
THÔNGTINTÁCGIẢ
TrầnHảiĐăng
-Tómtắtquátrìnhđàotạo,nghiêncứu(thờiđiểmtốtnghiệpvàchươngtrìnhđàotạo,
nghiêncứu):
+Năm2006:TốtnghiệpĐạihọcngànhCôngnghệkỹthuậtcơkhí,TrườngĐạihọcSư
phạmkỹthuậtHưngYên.
+Năm2010:TốtnghiệpThạcsĩchuyênngànhCôngnghệchếtạomáy,TrườngĐạihọc
BáchkhoaHàNội.
+Năm2016:TốtnghiệpTiếnsĩchuyênngànhKỹthuậtvậtliệu,TrườngĐạihọcBách
khoaHàNội.
-Tómtắtcôngviệchiệntại:GiảngviênkhoaCơkhí,TrưởngphòngTuyểnsinh,Trường
ĐạihọcSaoĐỏ.
-Lĩnhvựcquantâm:Côngnghệvậtliệu,côngnghệtạohìnhvậtliệumới.
-Email:dangctts@gmail.com.
-Điệnthoại:0983884182.
NGHIÊNCỨUKHOAHỌC
 TạpchíNghiêncứukhoahọc,TrườngĐạihọcSaoĐỏ,ISSN1859-4190,Số2(73)2021
VũHoaKỳ
-Tómtắtquátrìnhđàotạo,nghiêncứu(thờiđiểmtốtnghiệpvàchươngtrìnhđàotạo,
nghiêncứu):
+Năm2004:TốtnghiệpĐạihọcngànhCơkhínôngnghiệp,ĐạihọcNôngnghiệpI,Hà
Nội(naylàHọcviệnôngnghiệpViệtNam).
+Năm2011:TốtnghiệpThạcsĩchuyênngànhKỹthuậtcơkhí,TrườngĐạihọcBáchkhoa
HàNội.
+Năm2017:TốtnghiệpTiếnsĩkỹthuật,TrườngĐạihọcTổnghợpKỹthuậtlâmnghiệp
SaintPetersburgmangtênS.M.Kirov,LBNga.
-Tómtắtcôngviệchiệntại:GiảngviênkhoaCơkhí,TrườngĐạihọcSaoĐỏ.
-Lĩnhvựcquantâm:Thiếtkếmáy,rungđộngmáy.
-Email:kyhoavu@gmail.com.
-Điệnthoại:0905402122.
NguyễnThịLiễu
-Tómtắtquátrìnhđàotạo,nghiêncứu(thờiđiểmtốtnghiệpvàchươngtrìnhđàotạo,
nghiêncứu):
Năm2008:TốtnghiệpTrườngĐạihọcNhaTrang,ngànhCôngnghệkỹthuậtcơkhí.
Năm2013:TốtnghiệpThạcsĩngànhCôngnghệchếtạomáy,TrườngĐạihọcBáchkhoa
HàNội.
-Tómtắtcôngviệchiệntại:GiảngviênkhoaCơkhí,TrườngĐạihọcSaoĐỏ.
-Lĩnhvựcquantâm:Cơsởthiếtkếmáyvàcôngnghệchếtạomáy.
-Email:utlieu84@gmail.com.
-Điệnthoại:0936587695.
NguyễnThịThu
-Tómtắtquátrìnhđàotạo,nghiêncứu(thờiđiểmtốtnghiệpvàchươngtrìnhđàotạo,
nghiêncứu):
+Năm2009:TốtnghiệpĐạihọcngànhGiacôngáplực,TrườngĐạihọcBáchkhoaHàNội.
+Năm2011:TốtnghiệpThạcsĩngànhGiacôngáplực,TrườngĐạihọcBáchkhoa
HàNội.
+Năm2019:TốtnghiệpTiếnsĩngànhKỹthuậtvật liệu,TrườngĐạihọcBáchkhoa
HàNội.
-Tómtắtcôngviệchiệntại:GiảngviênbộmônGiacôngáplực,ViệnCơkhí,TrườngĐại
họcBáchkhoaHàNội.
-Lĩnhvựcquantâm:Côngnghệtạohìnhtấm;tạohìnhcácchiếtbằngchấtlỏngcaoáp
vàchiếtdạngmicro.
-Email:thu.nguyenthi@hust.edu.vn.
-Điệnthoại:0976512385.

File đính kèm:

  • pdftap_chi_nghien_cuu_khoa_hoc_dai_hoc_sao_do_so_2_73_2021.pdf
Ebook liên quan