Thông tin bất đối xứng trong hoạt động của NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Tóm tắt Thông tin bất đối xứng trong hoạt động của NHTM Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: ...ng tạo ra sau khi cuộc giao dịch diễn ra. Rủi ro đạo đức trong các thị trường tài chính diễn ra khi người cho vay phải chịu một rủi ro là người vay có ý muốn thực hiện những hoạt động không tốt xét theo quan điểm của người cho vay, bởi vì những hoạt động này khiến ít có khả năng để món vay n...M Năng lực cạnh tranh về mở rộng và phát triển dịch vụ Việc các NHTM tại Việt Nam chưa phát huy được hết hiệu quả của mạng lưới rộng khắp đã hạn chế sự phát triển các sản phẩm dịch vụ với những tiện ích mới và phong phú hơn, và vì thế gây lãng phí lớn không chỉ cho ngân hàng mà với cả khách ... nước với các ngân hàng nước ngoài. 3.1.2. Phương hướng hạn chế vấn đề thông tin bất đối xứng trong hoạt động của NHTM 3.1.2.1. Hệ thống luật pháp. Hoàn thiện hệ thống luật pháp, chế độ chính sách tạo điều kiện cho các NHTM hoạt động an toàn và hiệu quả. Giải pháp quan trọng hàng đầu là ...

pdf22 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 1323 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002126.pdf
Ebook liên quan