Đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Lào: Thực trạng và giải pháp

Tóm tắt Đầu tư trực tiếp của Việt Nam sang Lào: Thực trạng và giải pháp: ...ữa hai nước rất thuận lợi cho việc hợp tác, phát triển kinh tế, thương mại và và đầu tư của hai nước. Hai là, Lào là đất nước phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam khi mới bắt đầu đầu tư ra nước ngoài. Ba là, Việt Nam và CHDCND Lào đã thực hiện ký kết nhiều Hiệp định và thỏa thuận hợp tác,...ồn nhân lực, hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong khâu đào tạo người lao động. Mặt khác, chính phủ cần có chế độ đãi ngộ hợp lý, tạo động lực thúc đẩy người lao động tích cực tham gia lao động tại Lào. Thứ tư, Chính phủ cần thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nhằm tạo điều kiện cho các ...i xử bình đẳng như các thành phần kinh tế khác. Thứ ba, đầu tư trực tiếp nước ngoài cần phải song hành cùng với việc thu hút đầu tư trực tiếp vào trong nước. Thứ tư, quá trình đầu tư trực tiếp ra nước ngoài cũng là quá trình thực hiện chuyển giao công nghệ. Thứ năm, đầu tư ra nước ngoài ...

pdf16 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002114.pdf
Ebook liên quan