Định tội danh đối với nhóm tội xâm phạm sở hữu tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 – 2010

Tóm tắt Định tội danh đối với nhóm tội xâm phạm sở hữu tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 – 2010: ... khoản 3 và 4 các điều 137, 138, 139, 140. Ngoài ra, tại các Điều 139, 140 Bộ luật hình sự, dấu hiệu chủ thể đặc biệt được phản ánh trong cấu thành tăng nặng trách nhiệm hình sự, cụ thể ở điểm d, khoản 2 Điều 139- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; điểm b khoản 2 Điều 1.... b- Định tội danh căn cứ vào quy định của luật hình sự (phần riêng) Phần riêng trong Bộ luật hình sự quy định một nhóm tội phạm cụ thể nhất định trong mỗi chương, từ chương XI đến chương XXIV, quy định 14 nhóm tội phạm khác nhau. Trong quá trình định tội danh, các quy phạm pháp luật hình sự...ngành Tòa án để xác định tội danh. Cụ thể, trong các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt của Bộ luật hình sự năm 1999 có 4 điều luật quy định theo cách chỉ nêu tên tội phạm mà không mô tả về hành vi: Điều 134 - tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Điều 136 - tội cướp giật tài sản; Điều...

pdf17 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 25/05/2015 | Lượt xem: 591 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000918.pdf