Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Lạt

Tóm tắt Hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Lạt: ...à Lạt (Vietcombank Đà Lạt) - Vietcombank Đà Lạt cần thành lập bộ phận chuyên môn riêng biệt có nhiệm vụ xây dựng các chiến lược tiếp thị, chiến lược phát triển sản phẩm tín dụng, sản phẩm ngân hàng dành riêng cho đối tượng khách hàng là DNNVV. Đặc biệt cần có chính sách ưu tiên về thủ tục, lã... Cơ cấu dƣ nợ cho vay DNNVV theo nhóm nợ Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 09/2012 Dƣ nợ Tỷ trọn g Dƣ nợ Tỷ trọn g Dƣ nợ Tỷ trọng Dƣ nợ Tỷ trọng Tổng dư nợ DNNVV 20 5 100 % 46 6 100 % 36 5 100 % 25 8 100 % Nợ nhóm I ...ện thuận lợi cho các DNNVV vay vốn. Thực hiện chính sách ưu đãi DNNVV như lãi suất, phí dịch vụ,… - Thường xuyên theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tiếp cận các nhà cung cấp cũng như nhà tiêu thụ, từ đó tìm kiếm được khách hàng mới và tiềm năng. 3.3. Giải pháp chủ yếu nhằm phát ...

pdf18 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 02/06/2015 | Lượt xem: 689 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050002081.pdf
Ebook liên quan