Tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập: Trường hợp trường đại học Đà Lạt

Tóm tắt Tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập: Trường hợp trường đại học Đà Lạt: ...ối với Việt Nam. 1.4.2 Bài học kinh nghiệm Mỗi nước có cách thức đầu tư NSNN cho giáo dục đào tạo khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, trình độ dân trí, văn hóa. Nhìn chung các nước đều có những biện pháp hữu hiệu để đầu tư phát triển giáo dục đào tạo. Cụ thể là : - Cải cách hệ th... Bộ GD & ĐT và các đơn vị liên quan. Thực hiện trực tiếp công việc này là phòng Tài chính - Kế hoạch của trường. Bảng 2.6: Tình hình sử dụng kinh phí của trường đại học Đà Lạt giai đoạn 2009-2011 STT Nội dung Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tổng số kinh phí (tr. đồng) Tỷ lệ (%) Tổng ...Hiện mức đầu tư kinh phí để đào tạo cho một sinh viên của trường còn khá thấp. Đó cũng là tình trạng chung về mức đầu tư kinh phí để đào tạo một sinh viên ở nước ta hiện nay. Nếu NSNN đầu tư cho giáo dục không được cải thiện, hoặc các quy định liên quan trực tiếp đến nguồn thu sự nghiệp của c...

pdf17 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 1057 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050001730.pdf
Ebook liên quan