Đổi mới quản lý tài chính ở trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng đài truyền hình Việt Nam

Tóm tắt Đổi mới quản lý tài chính ở trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng đài truyền hình Việt Nam: ...hững chủ trương chính sách của đảng, nhà nước và chính phủ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì việc phân cấp quản lý tài chính rộng hơn, sâu hơn và đặc biệt là trao quyền tự chủ cho các đơn vị cấp II của Đài THVN chính là một trong những bước đi đúng đắn và hiệu quả nhất. Việc... nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng quản lý tài chính giai đoạn 2007-2009 và cơ chế quản lý tài chính của Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng trong điều kiện tự chủ tài chính giai đoạn 2011-2015. 4. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lị...khảo, Luận văn có kết cấu thành các phần như sau: Chương 1. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý đối với quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu ở Việt Nam Chương 2. Thực trạng quản lý tài chính tại Trung tâm kỹ thuật truyền dẫn phát sóng- Đài Truyền hình Việt Nam Chương 3. Giải pháp...

pdf4 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 700 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdf00050000378.pdf
Ebook liên quan