Phát triển hoạt động tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Tóm tắt Phát triển hoạt động tư vấn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn: ... trường diễn ra một cách trật tự, khuôn khổ và có hiệu quả. 1.1.2. Các hoạt động của Công ty chứng khoán 1.1.2.1. Các hoạt động chính  Môi giới chứng khoán: Môi giới chứng khoán là việc công ty chứng khoán làm trung gian thực hiện mua bán chứng khoán cho khách hàng  Hoạt động tự doanh:... khoán: CTCK là một chủ thể chính, một bộ phận không thể tách rời của TTCK. Chính vì thế toàn bộ hoạt động diễn ra trên TTCK đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến CTCK . - Môi trường kinh doanh: Thị trường chứng khoán là sản phẩm bậc cao của nền kinh tế thị trường chịu tác động của rất ... - Bước 1: Hiểu khách hàng - Bước 2: Cung cấp thông tin, tài liệu để đáp ứng nhu cầu, mục tiêu của khách hàng. - Bước 3: Bàn bạc, thảo luận cùng khách hàng. 13 - Bước 4: Đánh giá tình hình, đưa ra các chỉ dẫn và khuyến nghị phù hợp giúp khách hàng ra quyết định mua – bán chứng khoán. ...

pdf18 trang | Chia sẻ: kasablanca | Lượt xem: 723 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_02611.pdf
Ebook liên quan