Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong điều kiện mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế

Tóm tắt Hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trong điều kiện mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế: ...ị thị trường hiện tại của tài sản để chủ sở hữu thực hiện các nghĩa vụ nợ của mình. Một ngân hàng có tính thanh khoản cao là một ngân hàng có thể đáp ứng một cách dễ dàng các nhu cầu tiền mặt hoặc chuyển đổi một tài sản ra tiền mặt một cách nhanh chóng để thực hiện việc chi trả của mình với kh...Giá trị 2004/2003 (%) Giá trị 2005/2006 (%) Giá trị 2006/2005 (%) Giá trị 2007/2006 (%) Tổng nguồn vốn 97.521 19,01 119.744 22,79 138.665 19,80 171.862 23,30 196.117 14,10 Vốn chủ sở hữu Tỷ trọng 5.735 5,88% 30,81 12.213 10,20% 129,55 15.669 11,30% 28,...hanh toán không dùng tiền mặt; - Công tác điều chỉnh lãi suất bám sát với tình hình cung - cầu vốn trên thị trường; 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1. Hạn chế - Thị phần của NHNT trong hoạt động huy động vốn chưa tương xứng với vị thế và khả năng của mình. - Sự mất cân đối về cơ cấu ...

pdf22 trang | Chia sẻ: kasablanca | Ngày: 30/05/2015 | Lượt xem: 558 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfV_L0_02005.pdf
Ebook liên quan