Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Quảng Nam

Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước Quảng Nam: ... KBNN Quảng Nam là KBNN cấp tỉnh, cĩ cơ cấu: 1 Giám đốc, 2 Phĩ giám đốc, 8 phịng chức năng và 17 KBNN huyện trực thuộc. 2.2. Thực trạng cơng tác kiểm sốt thanh tốn vốn đầu tư XDCB tại KBNN Quảng Nam 2.2.1. Phân cấp quản lý kiểm sốt thanh tốn vốn đầu tư XDCB KBNN Quảng Nam đã thực hiện... chứng từ tạm ứng như: - Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư với chủ đầu tư là Sở GTVT Quảng Nam với tổng mức đầu tư là 831.750.000.000 đồng, trong đĩ chi phí xây dựng là 594.799.000.000 đồng. - Quyết định số 396/QĐ-SGTVT ngày 19/11/2007... án được đầu tư bằng nhiều loại nguồn vốn khác nhau sẽ dẫn đến bị chồng chéo nhiệm vụ. Điều này cũng thể hiện chưa cĩ sự chuyên mơn hĩa cao trong cơng tác kiểm sốt chi NSNN. - Năng lực của đội ngũ nhân viên: Trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm sốt khơng đồng đều. Một bộ p...

pdf13 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 844 | Lượt tải: 1download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (3).pdf