Luận văn Nghiên cứu kiến trúc hệ phân tán và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý thông tin đăng kiểm

Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu kiến trúc hệ phân tán và ứng dụng xây dựng hệ thống quản lý thông tin đăng kiểm: ...ều hơn là về tổ chức hợp lý của phần mềm: làm thế nào để thành phần tương tác, những cách có thể được cấu trúc, làm thế nào nó có thể được thực hiện độc lập, và nhiều hơn nữa. CHƯƠNG 2 XÂY DỰNG KIẾN TRÚC PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐĂNG KIỂM Chương này sẽ trình bày chi tiết...ối đến server kiểm soát lấy thông tin về lịch sử vi phạm của phương tiện, thông qua server middleman truy vấn được thông tin đăng kiểm của phương tiện. Ứng dụng với thiết bị di động: Ứng dụng sẽ liệt kê các thông số của phương tiện các thông tin về đăng ký đăng kiểm, xử phạt và nhập thôn...gôn ngữ Java. 18 - Server Thông tin kiểm soát: Tomcat, môi trường Java JDK6, ngôn ngữ Java. - Client Mobile: có MIDP 2.0, ngôn ngữ Java. - Dữ liệu lưu trữ: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2005. - Công cụ xây dựng ứng dụng: NetBeans IDE. 3.4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG Sơ ...

pdf26 trang | Chia sẻ: ebook | Ngày: 05/09/2014 | Lượt xem: 858 | Lượt tải: 0download

File đính kèm:

  • pdfTomtat (23).pdf
Ebook liên quan